Pagsusugal na May Responsibilidad

Huling na-update: 8 Nobyembre 2023

Mangyaring basahin nang mabuti ang impormasyong ito para sa iyong sariling kapakinabangan.

Ang https://bj9.com/ ay pinamamahalaan ng Aurora Holdings N.V., na may opisina sa Abraham de Veerstraat 9, Curaçao. Ang numero ng pagpaparehistro ng Kumpanya ay 157258.

Interpretasyon

Ang mga salita kung saan ang unang titik ay naka-capitalize ay may mga kahulugan na tinutukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon.

Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat magkaroon ng parehong kahulugan kahit na lumitaw ang mga ito sa anyong iisa o marami.

Mga Kahulugan

Para sa mga layunin ng Mga Tuntunin at Kondisyon na ito:

·         Ang account ay nangangahulugang isang natatanging account na ginawa para sa Iyo upang ma-access ang aming Serbisyo o mga bahagi ng aming Serbisyo. 

·         Ang Kumpanya (tumutukoy bilang “ang Kumpanya”, “Kami”, “Tayo” o “Amin” sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa Aurora Holdings N.V. 

·         Ang serbisyo ay tumutukoy sa Website. 

·         Ang website ay tumutukoy sa https://bj9.com/ 

·         Ang ikaw o iyo ay nangangahulugan bilang indibidwal na nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, ang kumpanya, o iba pang legal na entity na kinakatawan ng nasabing indibidwal na nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, kung kaukulang angkop.

Responsableng Pagsusugal at Pagbubukod ng Sarili

Para sa karamihan ng aming Users, ang pagsusugal ay nangangahulugang aliw, libangan, at kasiyahan. Ngunit alam din namin na para sa ilan sa aming Users, mayroong negatibong epekto ang pagsusugal. Sa larangan ng medisina, matagal nang kinikilala ang pathologic gambling bilang isang seryosong sakit.

Mula pa noong unang araw namin, iniisip na namin ang problemang ito at ginagawa ang aming makakaya upang makatulong. Sa ilalim ng “Responsableng Pagsusugal”, naiintindihan namin ang iba’t ibang hakbang ng mga pamamaraan, kung saan maaaring makatulong ang nagbibigay ng serbisyo ng pagsusugal na mabawasan ang posibilidad na lumitaw ang anumang negatibong epekto. – Sa kaso na sila ay lumitaw na, sinusubukan din naming kumilos laban sa mga ito.

Ang pinakamahalaga at epektibong instrumento laban sa negatibong epekto ng pagsusugal ay ang kaalaman at edukasyon tungkol sa panganib ng pagsusugal, upang suportahan ang sariling kontrol ng aming Users at tiyakin na hindi sila magdurusa mula sa negatibong epekto nito.

Impormasyon at pakikipag-ugnayan

Ang aming customer support team ay tutulong sa iyo sa pamamagitan ng email sa anumang oras nang walang karagdagang bayad para sa iyo:

·         email: ph-support@bj88.com

Ang aming customer support team ay tiyak na hindi magbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa Iyo nang wala ang Iyong pahintulot sa sinuman pa.

Bukod dito, maaari mo ring gawin ang isang self-test kung sa tingin mo’y Ikaw ay mayroon nang adiksyon sa sugal sa: https://www.begambleaware.org/gambling-problems/do-i-have-a-gambling-problem/

At maaari mo ring mahanap ang karagdagang impormasyon tungkol sa adiksyon sa sugal sa: https://www.begambleaware.org/safer-gambling/

Mga Payo para sa Responsableng Pagsusugal sa https://bj9.com/

Inirerekomenda namin na isaalang-alang ang mga sumusunod na payo bago magsugal upang siguruhing masaya ang pagsusugal para sa Iyo nang walang negatibong epekto:

  • Itakda ang iyong limitasyon sa deposito

Bago ka magsimula sa pagsusugal, isipin kung magkano ang kaya mong ilaan para dito batay sa Iyong kalagayan sa pinansyal. Maglaro ng mga halagang para sa Iyong kasiyahan at libangan.

  • Huwag subukang ibalik ang nawalang pera gawa ng pagkatalo sa lahat ng paraan

Iwasan ang malalaking panganib para mabawi ang Iyong nawalang pera sa anumang paraan. Maglaro para sa Libangan at hindi para kumita ng pera.

  • Itakda ang iyong limitasyon sa oras

Magtakda ng limitasyon sa oras at huwag sirain ito. Mahalaga ang pagpapanatili ng isang maayos na balanse sa pagitan ng pagsusugal at iba pang mga porma ng Iyong libangan.

  • Maglaro nang maingat

Mas mabuting Ikaw ay huwag maglaro kapag sobrang stressed, malungkot, o sobra sa pressure. Huwag din maglaro kung Ikaw ay nasa ilalim ng impluwensya ng gamot o alak.

  • Magpahinga

Kailangan Mong magpahinga kapag napapansin mong pagod ka na o hindi ka na makapag-concentrate.

  • Isang account lamang

Upang mas mapadali ang pagmamatyag sa oras at pera na Iyong inilalaan sa pagsusugal, mas mainam na huwag gumawa ng higit sa isang account bawat isa.

Proteksyon para sa mga Kabataan

Upang magamit ang aming Serbisyo, kinakailangan na Ikaw ay may edad 18 na taon o mas mataas. Upang maiwasan ang anumang uri ng pang-aabuso, mahalaga na panatilihin mong ligtas ang Iyong login na impormasyon laban sa anumang menor de edad sa Iyong paligid.

Pangunahin naming inirerekomenda ang paggamit ng isang filter program upang mapanatili ang kaligtasan at maiwasan ang mga menor de edad, lalo na ang mga kabataang maaaring magkaroon ng hindi tamang access sa anumang nilalaman sa internet na maaaring magdulot sa kanila ng hindi maganda.

Para sa mga magulang, nais naming iparating ang aming suporta sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang listahan ng mga maaaring pagpilian para sa internet filter. Maaaring tingnan ang listahan dito:

https://famisafe.wondershare.com/internet-filter/best-internet-filters.html

Pagbubukod ng Sarili

Kung sakaling Ikaw ay diagnosed ng adiksyon sa sugal o nais lamang lumayo sa sugal sa ibang personal na kadahilanan, nais naming makatulong sa iyo na magtagumpay sa paglayo mula sa anumang bagay na maaaring hindi makabuti para sa iyo. Ang “Pagbubukod ng Sarili” ay nangangahulugang Ikaw mismo ang magpapasya na ibukod ang sarili mula sa lahat ng mga serbisyong kaugnay sa sugal. Importante na malaman mo na ang pag-exclude na ito ay isang desisyon na hindi maaaring bawiin sa itinakdang panahon. Kung nais mong mag-self-exclude mula sa sugal, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming customer support team at ipaalam sa kanila ang gusto mong panahon, na dapat ay nasa pagitan ng 6 na buwan at 5 na taon. Ibinibigay din nila sa iyo ang buong paliwanag hinggil sa mga sumusunod na hakbang at mga kinakailangan na iyong kailangang tuparin.

·         email: ph-support@bj88.com

Mahalaga ring tandaan na ang Pagbubukod sa Sarili ay isang permanenteng hakbang sa itinakdang panahon at hindi ito maaaring bawiin, upang mapanatili ang iyong sariling kaligtasan.

Habang ang Pagbubukod ng Sarili ay isinasagawa, ikaw ay hindi pinahihintulutang lumikha ng bagong Account. Ang bawat pagtatangkang lumikha ng bagong Account sa panahon ng Pagbubukod ng Sarili ay itinuturing na paglabag sa aming mga Tuntunin ng Serbisyo at maaaring magdulot ng permanenteng pag-ban sa iyong orihinal na account.