Huling na-update: 8 Nobyembre 2023

1. Panimula

Ang mga alituntunin at kondisyon na ito, kasama ang mga dokumentong tinutukoy sa ibaba (ang “Alituntunin”), ay inilalatag para sa paggamit ng kasalukuyang website (ang “Website”) at ang kaugnay o konektadong mga serbisyo nito (sa kabuuan, ang “Serbisyo”).

Maingat na suriin ang mga Tuntunin na ito dahil naglalaman ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan at obligasyon kaugnay ng paggamit ng Website at bumubuo ng isang makabindig na legal na kasunduan sa pagitan mo – ang aming customer (ang “Customer”), at sa amin. Sa paggamit ng Website at/o pag-access sa Serbisyo, ikaw, isang bisita man o isang rehistradong user na may account (“Account”), ay pumapayag na sumunod sa mga Tuntunin na ito, kasama ang anumang mga amyenda, na maaaring mailathala paminsan-minsan. Sa pagkakataon na hindi mo tinatanggap ang mga Tuntunin na ito, nararapat na huwag mag-access sa Serbisyo at gamitin ang Website.

Ang Serbisyo na ito ay pag-aari ng Aurora Holdings N.V., isang limited liability na kumpanya na naka-rehistro sa Curaçao. Ang kumpanya ay may numero ng pagpaparehistro na 10692, at ang kanilang rehistradong address ay matatagpuan sa Abraham de Veerstraat 9, Willemstad, Curaçao. Sila ay may lisensya sa Curaçao sa ilalim ng lisensyang Gaming Services Provider N.V. # 365/JAZ, na nagbibigay sa kanila ng karapatan na magbigay ng online games of chance.

2. Pangkalahatang Tuntunin

Inilalaan namin ang karapatan na baguhin at amyendahan ang Mga Tuntunin (kabilang ang anumang mga dokumento na tinutukoy at naka-link sa ibaba) anumang oras. Marapat na bisitahin mo ang page na ito paminsan-minsan upang suriin ang Mga Tuntunin at Kondisyon. Ang mga pag-amyenda ay magkakabisa at agad binubuklod pagkatapos mailathala sa Website na ito. Kung mayroon kang alinman sa mga ito na hindi sinasang-ayunan, kinakailangan mong itigil agad ang paggamit ng Serbisyo. Ang patuloy mong paggamit ng Website matapos ang nasabing paglathala ay nagpapahiwatig ng iyong pagsang-ayon na sumunod sa Mga Tuntunin na na-amyendahan. Ang lahat ng mga taya na hindi pa natatapos bago ang mga binagong Tuntunin ay saklaw ng mga umiiral na Tuntunin.

3. Ang iyong mga Obligasyon

Kinikilala mo na sa lahat ng oras kapag binubuksan ang Website at ginagamit ang Serbisyo:

3.1. Ikaw ay higit sa 18 na taong gulang, o nasa legal na edad kung saan pinapayagan ang sugal, o mga aktibidad sa pagsusugal, batay sa batas o hurisdiksyon na naaayon sa iyo. Inilalaan namin ang karapatan na humingi ng mga dokumento bilang patunay ng iyong edad anumang oras.

3.2. Ikaw ay may legal na kakayahan at maaaring pumasok sa isang makabuluhang legal na kasunduan sa amin. Hindi mo dapat i-access ang Website o gamitin ang Serbisyo kung wala kang legal na kakayahan.

3.3. Ikaw ay naninirahan sa loob ng isang hurisdiksyon na nagbibigay pahintulot sa pagsusugal. Hindi ka residente ng anumang bansa kung saan ipinagbabawal ang access sa online gambling sa kanilang mga residente o sinuman sa loob ng bansang iyon. Ang iyong pangunahing responsibilidad ay tiyakin na legal ang paggamit mo ng serbisyong ito.

3.4. Hindi ka maaaring gumamit ng VPN, proxy, o kahalintulad na serbisyo, o aparato na nagtatago o nagmamanipula ng iyong tunay na lokasyon.

3.5. Ikaw ang awtorisadong user ng payment method na iyong ginagamit.

3.6. Mangyaring simulan ang pagtupad ng lahat ng iyong mga obligasyon sa amin ukol sa bayarin nang may mabuting hangarin, at huwag magtangkang ibalik ang anumang halaga o gawin ang anumang hakbang na maaaring magresulta sa pagbaligtad ng nasabing bayad mula sa isang ikatlong partido.

3.7. Sa paglalagay ng mga taya, maaaring mawala ang ilan o lahat ng iyong dinepositong pera sa Serbisyo batay sa mga itinakdang Tuntunin, at ikaw ang lubos na responsable dito.

3.8. Sa paglalagay ng mga taya, itinataguyod na hindi dapat gamitin ang anumang impormasyon na nakamit mula sa paglabag sa mga umiiral na batas sa bansang iyong kinabibilangan sa oras na isinagawa ang taya.

3.9. Hindi ka kumikilos para sa kapakinabangan ng ibang partido o para sa anumang layuning pang-negosyo, kundi eksklusibo para sa iyong sarili bilang isang pribadong indibidwal, ayon sa iyong personal na kakayahan.

3.10. Ipinapaalala na hindi nararapat subukan ang anumang pagsusuri o pakikialam sa alinmang market o elemento sa loob ng Serbisyo nang may masamang intensyon o anumang gawain na maaaring makaapekto sa kabuuang integridad ng Serbisyo o sa aming organisasyon.

3.11. Mahalaga ang iyong pagkilos na may kabutihang-loob hinggil sa amin at sa aming Serbisyo sa lahat ng pagkakataon, at para sa lahat ng pagsusugal na isinasagawa gamit ang Serbisyo.

3.12. Ikaw, o kung kailangan, ang iyong mga empleyado, employer, ahente, o mga miyembro ng pamilya, ay hindi nakarehistro bilang Affiliate sa aming ‘Affiliate’ program.

4. Pinaghihigpitang Paggamit

4.1. Hindi mo dapat gamitin ang Serbisyo:

4.1.1. Kung ikaw ay mas bata sa 18 na taong gulang (o mas mababa sa edad ng pagiging legal ayon sa batas ng saklawang umiiral para sa iyo), o kung hindi ka legal na makakipagkasundo sa amin, o kung ikaw na kumikilos bilang agent, o kung paanuman, ay namumuno para sa isang tao na mas bata sa 18 na taon (o mas mababa sa edad ng pagiging legal ayon sa batas ng saklawang umiiral para sa iyo);

4.1.2. Kung ikaw ay naninirahan sa isang bansa kung saan ang access sa online gambling ay ipinagbabawal sa mga residente nito o sa alinmang tao sa loob ng bansang iyon.

4.1.3. Kung ikaw ay naninirahan sa isa sa mga sumusunod na bansa, o nag-a-access sa Website mula sa isa sa mga sumusunod na bansa:

• Austria

• Australia

• Aruba

• Bonaire

• Curacao

• France

• Netherlands

• Saba

• Statia

• St. Maarten

• Singapore

• Spain

• The United Kingdom

• United States

• At kahit saan pang hurisdiksiyon na itinuturing ng Central Government ng Curaçao na ilegal ang online gambling. Kasama ang lahat ng tinukoy na teritoryo at ari-arian ng bansang iyon.

4.1.4. Mangolekta ng mga palayaw, e-mail addresses at/o iba pang impormasyon ng ibang mga Customer sa anumang paraan (halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapadala ng spam, iba’t ibang uri ng hindi inaasahang mga email o ang hindi awtorisadong pag-frame o pag-link ng Serbisyo);

4.1.5. Mang-abala o labis na maapektuhan o maimpluwensyahan ang mga aktibidad ng ibang mga Customer o ang pangkalahatang operasyon ng Serbisyo;

4.1.6. Mag-promote ng mga hindi inaasahang komersyal na mga anunsyo, affiliate links, at iba pang mga anyo ng pananawagan na maaaring tanggalin mula sa Serbisyo nang walang abiso;

4.1.7. sa anumang paraan na, sa aming makatarungan na opinyon, maituturing bilang isang pagtatangka na: (i) dayain ang Serbisyo o ibang Customer na gumagamit ng Serbisyo; o (ii) makipagsabwatan sa sinumang ibang Customer na gumagamit ng Serbisyo upang magtagumpay nang hindi tapat;

4.1.8. mang-scrape ng aming odds o labagin ang alinman sa aming mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian (Intellectual Property Rights); o

4.1.9. para sa anumang labag sa batas na aktibidad.

4.2. Hindi mo maaaring ipagbili o ilipat ang iyong account sa isang third party, at hindi mo rin maaaring bilhin ang player account mula sa ibang tao.

4.3. Hindi mo maaaring, sa anumang paraan, ilipat ang mga pondo sa pagitan ng account ng iba pang mga manlalaro.

4.4. Maaaring ipatigil ang operasyon ng iyong Account sa pamamagitan ng kasulatan (written notice) kung gagamitin mo ang Serbisyo para sa mga hindi awtorisadong layunin. Maaari rin naming isampa ang nararapat na legal na kaso laban sa iyo sa ilalim ng ilang mga partikular na sitwasyon.

4.5. Iniiwasan ng Kumpanya ang paggamit ng Serbisyo para sa totoong pera ng mga empleyado, lisensyado, distributor, wholesaler, subsidiary, ahensiyang nag-a-advertise, media partner, contractor, retailer, at mga miyembro ng mga tuwirang pamilya ng bawat isa nang hindi muna nakakakuha ng pahintulot mula sa Direktor o CEO ng Kumpanya. Kapag natuklasan ang ganitong aktibidad, agad na isasara ang account(s), at mawawala ang lahat ng bonuses/panalo.

5. Pagpaparehistro

Sumasang-ayon ka na sa lahat ng oras na gumagamit ka ng Serbisyo:

5.1. Inilalaan namin ang karapatan na tanggihan ang anumang aplikasyon para sa rehistrasyon ayon sa sarili naming pasya, at walang anuman kaming obligasyon na ipaalam ang partikular na dahilan para dito.

5.2. Bago gumamit ng Serbisyo, kailangan mong personal na punan ang form ng pagrehistro at basahin at tanggapin ang mga Tuntuning ito. Upang simulan ang pagsusugal sa Serbisyo o kunin ang iyong panalo, maaaring hilingin namin sa iyo na maging isang “verified Customer” na kinabibilangan ng ilang mga pagsusuri. Maaaring kailanganin mong magbigay ng valid na patunay ng iyong pagkakakilanlan at anumang iba pang dokumento kung kinakailangan. Kasama rito ang, ngunit hindi limitado sa, isang larawan ng ID (kopya ng pasaporte, lisensya bilang driver, o national ID card) at isang kamakailang bill ng utility na naglalaman ng iyong pangalan at tirahan bilang patunay ng iyong paninirahan. Inilalaan namin ang karapatan na ihinto ang pagsusugal o limitahan ang Account options sa anumang Account hanggang sa matanggap ang kinakailangang impormasyon. Ang prosesong ito ay isinasagawa ayon sa mga umiiral na regulasyon sa pagsusugal at mga legal na pangangailangan sa pagsugpo ng perang maaaring madukot (money laundering). Bukod dito, kailangan mong pondohan ang iyong Service Account gamit ang mga paraang nakalista sa seksyon ng bayad (payment section) sa aming Website.

5.3. Kinakailangan mong magbigay ng tamang impormasyon sa iyong contact, kasama na ang wastong email address (“Registered Email Address”), at i-update ang nasabing impormasyon sa hinaharap upang ito ay manatiling tama. Ang iyong responsibilidad ay panatiliing updated ang iyong mga detalye sa contact sa iyong Account. Ang hindi pagsunod sa hakbang na ito ay maaaring magdulot ng hindi pagtanggap ng mga mahahalagang abiso at impormasyon mula sa amin na may kinalaman sa iyong Account, kasama na ang mga pagbabago namin sa mga Tuntunin na ito. Nakikipag-ugnayan at kinikilala namin ang aming mga Customer sa pamamagitan ng kanilang Registered Email Address. Ang responsibilidad ng Customer ay panatilihin ang isang aktibong at natatanging email account, ibigay sa amin ang tamang email address, at ipaalam sa Kumpanya ang anumang pagbabago sa kanilang email address. Bawat Customer ay lubos na responsable para sa pagpapahalaga sa seguridad ng kanilang Registered Email Address upang maiwasan ang paggamit nito ng anumang ikatlong partido. Ang Kumpanya ay hindi magiging responsable para sa anumang pinsala o kawalan na maaaring resulta ng komunikasyon sa pagitan ng Kumpanya at ng Customer gamit ang Registered Email Address. Ang Account ng sinumang Customer na walang email address na maaaring maabot ng Kumpanya ay maaaring pansamantalang isuspindi, hanggang sa ito ay maibigay sa amin. Kaagad naming isususpindi ang iyong Account sa pamamagitan ng kasulatan kung may layunin kang magbigay ng sadyang maling o hindi tamang personal na impormasyon. Maaari rin kaming magbigay ng legal na aksyon laban sa iyo sa ilalim ng tiyak na kalagayan at/o makipag-ugnayan sa mga kaukulang awtoridad na maaaring magkaroon ng aksyon laban sa iyo.

5.4. Maaari ka lamang magrehistro ng isang Account sa Serbisyo. Ang iyong Account ay maaaring isarado agad kung matuklasang mayroon kang maraming Account na nakarehistro sa aming sistema. Ito ay kinapapalooban ng paggamit ng mga kinatawan, kamag-anak, kaibigan, kasamahan, kaugnay na partido, konektadong indibidwal, at/o ikatlong partido na gumagawa ng transaksyon sa inyong pangalan.

5.5. Upang masiguro ang iyong kakayahan sa pinansyal at mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan, maaaring hingin namin ang ilang karagdagang personal na impormasyon mula sa iyo, gaya ng iyong pangalan at apelyido, o kaya’y gamitin ang anumang third-party na nagbibigay ng impormasyon na itinuturing naming kailangan. Kung may karagdagang impormasyon na makukuha mula sa ibang pinagmulan, ipapaalam namin sa iyo ang mga detalyeng ito.

5.6. Mahalaga na panatilihing kompidensyal ang iyong password para sa Serbisyo na ito. Kapag tama ang iyong ibinigay na impormasyon sa Account, itinuturing namin na ikaw ang gumawa ng mga bet (o taya), deposito, at withdrawal. Inirerekomenda namin na palitan mo ang iyong password nang regular at huwag itong ibigay sa kahit sinong ibang tao. Ito ay iyong responsibilidad na pangalagaan ang iyong password, at ang kahit na anong pagkukulang dito ay maaaring magdulot ng panganib at gastos sa iyong bahagi. Maaari ka ring mag-logout sa katapusan ng bawat sesyon. Kung sa palagay mo ay ginagamit ng ibang tao ang impormasyon sa iyong Account, o na-hack ang iyong Account, o natuklasan ng ibang tao ang iyong password, mahalaga na ipaalam mo agad sa amin. Dapat mo rin kaming abisuhan kung na-hack ang iyong Registered Email Address; subalit, maaaring hingan ka namin ng karagdagang impormasyon o dokumento para ma-verify ang iyong pagkakakilanlan. Agad naming isususpindi ang iyong Account kapag natuklasan namin ang ganitong insidente. Sa panahon nito, ikaw ang may pananagutan para sa lahat ng aktibidad sa iyong Account, kabilang ang access ng ibang tao, kahit na ito ay o hindi awtorisado.

5.7. Mahalaga na hindi mo ipinadadala ang alinmang nilalaman o impormasyon sa Serbisyo sa anumang oras sa ibang Customer o sa sinumang ibang partido gamit ang screen capture (o mga katulad na pamamaraan). Dapat ay huwag mo rin ipakita ang impormasyon o nilalaman sa paraang iba sa kung paano ito lilitaw kapag ang nasabing Customer o third party ay nagtatype ng URL para sa Serbisyo sa linya ng browser.

5.8. Pagkatapos mong magparehistro, makakakuha ka ng pagkakataong magamit ang lahat ng pera na available sa website. Ang mga ito ay magiging pondo para sa iyong mga deposito, withdrawals, at bets na iyong ilalagay at tutugma sa Serbisyo ayon sa mga itinakda sa mga Tuntunin na ito. May payment methods na hindi umiikot sa lahat ng uri ng pera. Sa mga sitwasyong ito, ipapakita ang isang processing currency, kasama ang isang conversion calculator na matatagpuan sa pahina.

5.9. Hindi kami nangangailangang magbukas ng Account para sa iyo, at ang pahinang pagsign-up sa aming website ay isang simpleng paanyaya lamang. Nasa aming kapasyahan kung itutuloy namin ang pagbubukas ng Account para sa iyo, at sakaling ito’y tanggihan, wala kaming obligasyon na ipaliwanag ang dahilan sa pagtanggi.

5.10. Pagkatanggap ng iyong aplikasyon, maaari naming ipagbigay-alam sa iyo ang pangangailangan ng karagdagang impormasyon at/o dokumento upang masunod namin ang aming mga regulasyon at legal na mga obligasyon.

6. Iyong Account

6.1. Maaari kang gumamit ng iba’t ibang klase ng pera sa iyong Accounts, kaya’t ipinapakita namin ang lahat ng mga balanse at transaksyon sa perang ginamit para dito.

6.2. Hindi kami nagbibigay ng kredito para sa paggamit ng Serbisyo.

6.3. Maaari naming isara o isuspindi ang iyong Account kung hindi mo nasusunod ang mga Tuntunin na ito, o kung mayroon kaming rason na paniwalaan na hindi mo sinusunod ang mga ito, alang-alang sa integridad o katarungan ng Serbisyo, o kung mayroon kaming iba pang makatuwirang dahilan para gawin ito. Hindi namin palaging kaya magbigay ng abiso bago ito mangyari. Kapag isinara o isinuspindi ang iyong Account dahil sa hindi pagsunod sa mga Tuntunin na ito, maaaring kanselahin at/o bawiin ang anumang mga taya mo at i-withhold ang anumang pera sa iyong account (kasama na ang deposito).

6.4. Inilalaan namin ang karapatan na isara o isuspindi ang anumang Account nang walang paunang abiso at ibalik ang lahat ng mga pondo. Gayunpaman, ang mga nakatayang obligasyong kontraktuwal ay irerespeto.

6.5. Inilalaan namin ang karapatan na tumanggi, higpitan, kanselahin, o limitahan ang anumang taya sa anumang oras para sa anumang dahilan, kabilang ang anumang taya na pinaghihinalaang isinagawa sa mapanlinlang na paraan upang iwasan ang aming mga limitasyon sa pagtaya at/o mga regulasyon sa system.

6.6. Kung mayroong halagang maling naipasok sa iyong Account, mananatiling pag-aari ito ng kumpanya at kapag natuklasan namin ang anumang pagkakamali, ipapaalam namin sa iyo at ang halaga ay ibabawas mula sa iyong Account.

6.7. Kung, sa anumang kadahilanan, ang iyong Account ay na-overdraw, magkakaroon ka ng utang sa amin para sa halagang na-overdraw.

6.8. Mangyaring ipaalam agad sa amin kapag natuklasan mo ang anumang mga error na may kinalaman sa iyong Account.

6.9. Mangyaring tandaan na ang pagsusugal ay para sa kaligayahan lamang, at nararapat itong itigil kapag hindi na ito nagdudulot ng kasiyahan. Huwag isugal ang hindi kayang mawala. Kung sa palagay mo ay nawala mo na ang kontrol sa pagsusugal, handa kaming maglaan ng opsyon tulad ng self-exclusion o ang tinatawag na pagbubukod ng sarili. Ipadala lamang ang mensahe sa aming Customer Support Department gamit ang iyong Registered Email Address na nais mong MAG-SELF-EXCLUDE at ito’y magiging epektibo sa loob ng 24 na oras mula sa oras ng pagtanggap. Sa ganitong kaso, hindi mo magagamit ang iyong account hanggang sa iyong karagdagang abiso, at hindi ka makakapag-login dito.

6.10. Hindi maaaring ilipat, ibenta, o i-pledge ang iyong Account sa ibang tao. Kasama sa ipinagbabawal na ito ang paglilipat ng anumang asset (o ari-arian) na may halaga ng anumang uri, kabilang ngunit hindi limitado sa pagmamay-ari ng mga account, panalo, deposito, taya, karapatan at/o claim na may kaugnayan sa mga asset na ito, legal, komersyal, o anuman. Ang ipinagbabawal na paglilipat ay kasama ngunit hindi limitado sa pagbibigay ng obligasyon (o pasanin), pledging, pagtatalaga, usufruct (pakikinabang), trading, brokering, hypothecation at/o gifting sa pakikipagtulungan sa isang katiwala (fidusiaryo) o anumang ibang third party, kumpanya, likas o legal na indibidwal, foundation, at/o asosasyon sa alinmang paraan.

6.11. Kung nais mong isara ang iyong account sa amin, mangyaring magpadala ng email mula sa iyong Registered Email Address sa aming Customer Support Department sa pamamagitan ng mga link sa Website.

7. Mga Hindi Aktibong Account

7.1. Ipinapahayag namin ang aming intensiyon na singilin ka ng bayad na €5 (o katumbas ng currency) bawat buwan ng kalendaryo (Inactive Account Fee) kung:

hindi ka nag-login sa iyong Account o nag-logout mula sa iyong Account, o hindi gumamit ng Serbisyo, o hindi naglagay ng anumang taya sa anumang bahagi ng Serbisyo sa loob ng labing-dalawang sunod-sunod na buwan o higit pa (Account Activity);

at ang iyong Account ay may kredito.

7.2. Nais naming ipaalam sa iyo na simula sa ika-labing-isang buwan ng inactivity o kawalan ng aktibidad, magkakaroon ng singil sa iyong Account. Gayunpaman, laging may opsyon para sa iyo na mag-login at kunin ang iyong pondo.

7.3. Ang Inactive Account Fee ay mababawas mula sa iyong account buwan-buwan hanggang sa ang iyong account ay nananatiling nasa kredito, at ito ay ipinapatupad lamang sa mga panahon kung kailan walang aktibidad sa account pagkatapos ng unang labing-dalawang buwan. Sa oras na kinakailangan nang bawasan ang Inactive Account Fee mula sa iyong account at ang balanse nito ay mas mababa sa €5 (o katumbas na currency), ang bayad o fee ay kukuhain mula sa natitirang pondo sa iyong account.

8. Pagdeposito ng mga Pondo

8.1. Siguruhing lahat ng iyong mga deposito ay manggagaling sa isang account, payment system, o credit card na nirehistro sa iyong pangalan. Ang mga deposito na ginawa sa anumang ibang currency bukod sa default currency ng account ay iko-convert gamit ang daily exchange rate mula sa oanda.com, o sa kasalukuyang rate ng palitan ng aming bangko o payment processor. Pagkatapos, irerehistro ang amount sa iyong account. Maaaring magkaroon ng karagdagang fees ang ilang payment system para sa currency exchange, at ito ay ibabawas sa kabuuang halaga ng deposito.

8.2. Maaaring may kasamang bayad at singil sa mga deposito at withdrawal ng customer, na maaaring makita sa Website. Karaniwan, kinakaltasan namin ng transaction fees ang mga deposito sa iyong < yourwebsite.com > Account. Gayunpaman, ikaw ang may responsibilidad para sa mga bayarin mula sa iyong bangko na maaaring maganap dahil sa pagdedeposito ng pondo sa amin.

8.3. Ang kumpanya ay hindi isang institusyong pinansiyal at gumagamit ng third-party electronic payment processors para sa pagproseso ng mga deposito gamit ang credit at debit card. Ang mga depositong ito ay hindi direktang pina-process ng aming panig. Kapag nagdeposito ka gamit ang credit card o debit card, maaari lamang ma-credit ang iyong Account kapag natanggap na ang pahintulot at authorization codes mula sa institusyon na nag-iisyu ng bayad. Kung ang iyong card issuer ay hindi nagbibigay ng ganitong pahintulot, hindi ma-ke-credit ang depositadong pondo sa iyong Account.

8.4. Sa iyong paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ka na bayaran nang buo ang lahat ng kinakailangang bayarin at ang singil na ito ay mula sa amin o sa payment providers. Bukod dito, ipinapangako mo na hindi mag-umpisa ng charge-backs o bawiin, kanselahin, o baligtarin ang anumang iyong ini-deposito. Sa anumang ganitong hakbang, kinikilala mo ang iyong responsibilidad na bayaran kami para sa anumang deposito na hindi nabayaran, kabilang ang lahat ng mga gastusin na aming na-akumula sa proseso ng pagkolekta ng deposito. Malinaw na nauunawaan na ang lahat ng kita mula sa mga taya na ginamitan ng charged-back na pondo ay mawawala. Mangyaring tandaan na ang iyong player account ay hindi bank account at walang kasamang garantiya, hindi isineguro, o walang proteksiyon mula sa alinmang deposit o banking insurance system, kabilang na ang mga nasa iyong lokal na hurisdiksyon. Higit dito, ang player account ay hindi nag-aakumula ng interes mula sa mga pondong ito na aming hinahawakan.

8.5. Kapag napagpasyahan mong tanggapin ang alinman sa aming alok na promosyon o bonus sa pamamagitan ng paglagay ng bonus code habang nagdedeposito, nangangahulugan ito ng iyong pagsang-ayon sa Mga Tuntunin ng Bonus at mga tuntunin ng bawat partikular na bonus.

8.6. Ang mga pondong nagmumula sa krimen at/o ilegal at/o hindi awtorisadong aktibidad ay bawal ideposito sa aming serbisyo.

8.7. Kung gagamitin mo ang iyong credit card para mag-deposito, mas mainam na itabi mo ang kopya ng Transaction Records at ng kopya ng mga Tuntunin na ito.

8.8. Ang online/internet gambling ay maaaring labag sa batas sa lugar kung saan ka naroroon; kung gayon, hindi ka awtorisadong gumamit ng iyong payment card para magdeposito sa site na ito. Ito ay iyong responsibilidad na alamin ang mga batas tungkol sa online gambling sa iyong bansa.

9. Withdrawal ng mga Pondo

9.1. Maaari mong hilingin ang pag-claim ng anumang hindi pa nagagamit na pera mula sa iyong player account sa pagsunod sa aming mga kondisyon sa withdrawal. Ang pinakamababang halaga ng withdrawal bawat transaksyon ay €10 (o katumbas sa ibang currency), maliban na lang kung isasara mo ang iyong account, kung saan maaari mong kunin ang buong balanse.

9.2. Kung i-we-wager mo ang deposito kahit isang beses, wala nang bayad sa withdrawal. Ngunit kung hindi mo ito gagawin, may karapatan kaming magpataw ng 8% na fee, na may minimum na bayad na €4 (o katumbas sa currency ng iyong account), upang labanan ang alalahanin sa money laundering.

9.3. Upang mapanatili ang kahusayan ng pag-verify ng pagkakakilanlan bago aprubahan ang anumang withdrawal mula sa iyong Account, maaaring kailanganin namin ang photo ID, kumpirmasyon ng address, o pagtupad ng karagdagang hakbang sa beripikasyon, gaya ng paghingi ng selfie o pagtawag sa iyo. Inilalaan namin ang karapatan na gawin ang beripikasyong ito sa anumang bahagi ng aming patuloy na ugnayan sa iyo.

9.4. Kailangan na gawin ang mga withdrawal gamit ang orihinal na debit, credit card, bank account, o anumang paraan ng pagbabayad na una nang ginamit para sa pondo ng iyong Account. Maaari, sa aming pasya lamang, naming payagan ang mga withdrawal gamit ang isang payment method na iba sa iyong orihinal na deposito; ngunit, may kasamang karagdagang pagsusuri sa seguridad.

9.5. Kung nais mong i-withdraw ang iyong pera ngunit hindi mo ma-access ang iyong account, o ito’y dormant, naka-lock, o naka-close, maaari mong kontakin ang aming Customer Service Department.

9.6. Kung ang iyong natitirang balanse ay hindi bababa sa 10 beses ng kabuuang halaga ng iyong dineposito, may itinakdang limitasyon na €5,000 (o katumbas na halaga sa ibang currency) para sa bawat withdrawal kada buwan. Sa iba pang sitwasyon, ang pinakamataas na halaga ng withdrawal kada buwan ay €10,000.

9.7. Mangyaring tandaan na hindi namin masisiguro ang matagumpay na pagproseso ng withdrawals o refund kung nilabag mo ang Restricted use policy na nakasaad sa Clauses 3.3 at 4.

10. Mga Transaksyon at Proseso ng Pagbabayad

10.1. Ikaw ay may buong pananagutan sa pagtupad ng lahat ng iyong pinansyal na obligasyon sa amin. Inaasahan namin na gagampanan mo ang mga pagbabayad nang maayos, at ang anumang pagtatangkang pagbalik o pagbago ng bayad, o kahit na ang pagsasanib pwersa ng isang ikatlong partido upang iwasan ang iyong tunay na responsibilidad, ay ipinagbabawal. Dapat mong ibalik sa amin ang anumang charge-back, pagtanggi, o anumang pagbabago sa bayad na iyong ginawa, kasama na ang lahat ng pinsalang dulot nito sa amin. Inilalaan namin ang karapatan na ipataw ang isang bayad sa administrasyon na nagkakahalaga ng €50, o kahalintulad na halaga, para sa bawat kaso ng charge-back, pagtanggi, o anumang pagbabago sa iyong bayad.

10.2. Inilalaan namin ang karapatan na gumamit ng third party electronic payment processors at/o merchant banks para asikasuhin ang iyong mga bayad. Sa paggamit mo sa mga serbisyong ito, inuunawa mong sumunod sa kanilang mga tuntunin at kondisyon, sa ilalim ng kondisyon na ito’y ipinaalam sa iyo at hindi lumalabag sa mga Tuntunin na ito.

10.3. Ang bawat transaksyon na ginagawa sa aming site ay maaaring suriin upang maiwasan ang money laundering o pagpopondo ng terorismo. Ang anumang transaksyon na maituturing na kahina-hinala ay agad ipagbigay-alam sa mga may kaukulang awtoridad.

11. Mga Error

11.1 Sa oras na magkaroon ng anumang isyu o sira ang aming sistema o mga proseso, maaaring mawalan ng bisa ang lahat ng mga taya. Ikaw ay may responsibilidad na agad kaming abisuhan kapag natuklasan mo ang anumang error na may kinalaman sa Serbisyo. Kung sakaling magkaroon ng mga problema sa komunikasyon, system errors, bugs, o viruses kaugnay sa Serbisyo, at kung mayroong mga pagbabayad sa iyo dahil sa sira o error, kami ay hindi mananagot sa anumang direktang o hindi direktang costs nito, gastusin, pagkalugi, o reklamo na maaaring resulta ng nasabing mga error. Inilalaan namin ang karapatan na ipawalang-bisa ang kaukulang laro/taya at gumawa ng nararapat na aksyon bilang tugon sa mga error na iyon.

11.2. Sa aming pagsisikap na mapanatili ang maingat na pagsunod sa pag-post ng bookmaker lines, kinikilala namin ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga pagkakamali o isyu sa sistema. Kung sa anumang dahilan ay nagresulta ito sa isang taya na may malaking pagkakaiba sa odds kumpara sa pangkalahatang market sa oras ng pagtataya, o kung ang odds ay malinaw na hindi tugma sa tsansa ng event sa oras na iyon, mayroon kaming karapatan na kanselahin o bawiin ang naturang taya. Ang nasabing karapatan ay umiiral kahit na ang taya ay nangyari matapos ang simula ng event.

11.3. Inilalaan namin ang karapatan na bawiin ang sobrang bayad mula sa iyo at ituwid ang iyong account para sa anumang maling kalkulasyon. Ang ganitong pagkakamali ay maaaring mangyari kapag mali ang presyo o resulta ng isang event. Kung ang iyong account ay kulang sa pondo, maaaring hilingin namin sa iyo na bayaran ang kaukulang halaga para sa anumang maling bets o wagers. Dahil dito, itinatangi namin ang karapatan na kanselahin, bawasan, o burahin ang anumang nakabinbing laro, maging ito man ay pinansyal o hindi, sanhi ng nasabing pagkakamali.

12. Mga Patakaran sa Paglalaro, mga refund at kanselasyon

12.1. Ang nanalo sa isang event ay matutukoy sa petsa ng settlement ng isang event, at hindi namin kikilalanin ang mga protestado o binaligtad na desisyon para sa mga layunin ng pagsusugal.

12.2. Ang lahat ng mga resultang ipinaskil ay magiging final matapos ang 72 na oras, at hindi tatanggapin ang anumang katanungan pagkatapos ng nasabing panahon. Sa loob ng 72 na oras pagkatapos ipaskil ang mga resulta, gagawin lamang namin ang pagsasaayos/koreksyon sa resulta dahil sa pagkakamali ng tao, pagkakamali ng sistema, o mga pagkakamali ng nagbigay ng resulta.

12.3. Kapag ang resulta ng laban ay binago alinman sa kadahilanang itinakda ng nangangasiwa ng laban sa loob ng panahon ng payout, ang lahat ng pera ay i-re-refund o ibabalik.

12.4. Kapag ang isang laban ay natapos nang walang nanalong koponan at inaalok ang draw option, mawawala ang lahat ng taya sa koponang nanalo o natalo. Kung hindi inaalok ang draw option, makakatanggap ng refund ang lahat, sakaling magtapos ito nang draw. At kung walang draw option, bibilangin ang extra time kung ito’y nilaro.

12.5. Kung ang resulta ay hindi ma-validate sa aming mga pagsusuri, tulad ng kung na-interrupt ang event feed at hindi maaaring i-verify ng ibang source, maaaring ituring, sa aming pagpapasya, na hindi valid ang mga taya sa nasabing event, at ang mga taya ay ibabalik.

12.6. Ang minimum at maximum na halaga ng taya sa lahat ng mga event ay tutukuyin sa aming pasya at maaaring magbago ng walang abisong nakasulat. Bukod dito, inilalaan namin ang karapatan na baguhin ang mga limitasyon sa bawat indibidwal na Account.

12.7. Ang aming kumpanya ay nais lamang ipaalam sa aming mga customer na sila ay may ganap na pananagutan sa kanilang sariling mga transaksyon sa kanilang account. Kapag ang isang transaksyon ay natapos na, ito ay hindi na maaaring baguhin. Hindi namin tinatanggap ang anumang pananagutan para sa nawawalang o nadobleng mga taya na isinagawa ng aming mga customer, at hindi rin namin isinasagawa ang anumang hakbang sa mga kahilingang may kinalaman sa hindi wastong taya dahil sa nawawalang o duplikadong laro. Inirerekomenda namin sa aming mga customer na suriin ang kanilang mga transaksyon sa seksyon na “Aking Account” ng aming website pagkatapos ng bawat sesyon upang matiyak na ang lahat ng kanilang hinihiling na taya ay nakarehistro.

12.8. Ang isang matchup ay magkakaroon ng aksyon hanggang sa tamang pagtutugma ng dalawang koponan, saanmang League header ito matatagpuan sa aming website.

12.9. Ang mga petsa at oras ng pagsisimula ng mga laban sa eSports na ipinapakita sa Website ay pang-indikasyon lamang at hindi tiyak na tama. Kung sakaling ang isang laban ay itinigil o naantala at hindi naipagpatuloy sa loob ng 72 na oras mula sa orihinal na itinakdang oras ng pagsisimula, ituturing na walang aksyon ang laban, at ang mga taya ay ibabalik. Mayroong eksepsyon para sa mga taya sa pagsulong ng isang koponan/manlalaro sa isang tournament o pagkapanalo sa tournament, na may aksyon kahit na itinigil o naantala ang laban.

12.10. Sa kaganapan na nailathala ng aming panig na may maling petsa, ang lahat ng mga taya ay susundan ang mga aksyon batay sa petsang inihayag ng nangangasiwa.

12.11. Ang paggamit ng mga stand-in ng isang koponan ay hindi nagpapawalang-bisa sa resulta, sapagkat ito ay isang desisyon ng koponan na gamitin ang mga ito.

12.12. Inilalaan ng kumpanya ang karapatan na alisin ang mga event, market at anumang iba pang produkto mula sa Website.

12.13. Para sa detalyadong paliwanag ng aming sports betting rules, tingnan ang hiwalay na pahina: SPORTS BETTING RULES o MGA PATAKARAN SA PAGSUSUGAL SA PALAKASAN.

13. Komunikasyon at Abiso

13.1. Kapag kinakailangan mong makipag-ugnayan o magbigay ng abiso sa ilalim ng mga Tuntuning ito mula sa iyo patungo sa amin, mangyaring gamitin ang Customer Support form sa Website.

13.2. Kapag kinakailangan naming makipag-ugnayan o magbigay ng abiso ayon sa mga Tuntuning ito mula sa amin patungo sa iyo, maliban kung ibang paraan ang itinakda, ilalathala namin ang mga ito sa Website o ipadadala sa Registered Email Address na nasa aming sistema para sa iyo. Ang paraan ng komunikasyon ay nasa aming nag-iisa at eksklusibong pasya.

13.3. Ang lahat ng ng komunikasyon at abiso sa ilalim ng mga Tuntuning ito, mula sa iyo o sa amin, ay nararapat na isalin sa wikang Ingles at kailangang ipadala sa o mula sa Registered Email Address sa iyong Account.

13.4. Sa ilalim ng ilang pagkakataon, maaaring makipag-ugnayan kami sa iyo sa pamamagitan ng email upang maibahagi ang mga impormasyon ukol sa pagsusugal, mga espesyal na promosyon, at iba pang mga detalye mula sa https://bj9.com/. Sa iyong pagsang-ayon sa mga Tuntuning ito, batid mo at pinapayagan ang pagtanggap ng mga gayong email. Kung nais mong itigil ang pagtanggap ng mga promotional na email sa anumang oras, maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng pagpasa ng kahilingan o request sa Customer Support.

14. Mga Bagay na Higit Pa sa Aming Kontrol

Hindi kami mananagot sa anumang pagkabigo o pagkaantala sa paghahatid ng Serbisyo na dulot ng isang hindi maiiwasang pangyayari na labas sa aming kontrol (Force Majeure event), kahit na may ginawang mga makatuwirang hakbang upang maiwasan ito. Kasama sa mga pangyayaring ito ang mga kaganapan ng kalikasan, alitan sa kalakalan o labour, pagputol ng kuryente, mga aksyon, pagkakamali, o pagkukulang ng anumang gobyerno o awtoridad, hadlang o pagkabigo ng mga serbisyong telekomunikasyon, o anumang pagkaantala o pagkabigo na dulot ng isang ikatlong partido. Sa ganitong mga sitwasyon, inilalaan namin ang karapatan na ikansela o itigil ang Serbisyo nang walang anumang pananagutan, at hindi kami ang responsable sa anumang pinsala na maaari mong maranasan.

15. Pananagutan

15.1. HANGGANG SA SAKLAW NG NARARAPAT NA BATAS, HINDI NAMIN IPINAPLANO NA MAGBIGAY NG KABAYARAN SA IYO PARA SA ANUMANG AGARANG O HINDI INAASAHANG PINSALA O KAPINSALAAN, MAGING ITO’Y DIREKTA O HINDI DIREKTA, NA MAAARI MONG MARANASAN KUNG HINDI NAMIN NATUTUPAD ANG AMING MGA OBLIGASYON SA ILALIM NG MGA TUNTUNING ITO, MALIBAN KUNG KAMI’Y LUMABAG SA ANUMANG LEGAL NA TUNGKULIN NA IPINAPATAW SA AMIN (KASAMA NA ANG MGA KASO KUNG SAAN KAMI’Y NAGDUDULOT NG KAMATAYAN O PINSALANG PISIKAL DAHIL SA KAPABAYAAN). SA GAYONG MGA PAGKAKATAON, HINDI KAMI MANANAGOT KUNG ANG PAGKUKULANG AY MAIUUGNAY SA: (I) IYONG SARILING PAGKAKAMALI; (II) ISANG IKATLONG PARTIDO NA HINDI KONEKTADO SA AMING PAGGANAP SA MGA TUNTUNING ITO (TULAD NG MGA ISYU KAUGNAY SA KOMUNIKASYON SA NETWORK PERFORMANCE, TRAPIK, KONEKTIBIDAD, O ANG PAG-ANDAR NG IYONG COMPUTER EQUIPMENT); O (III) ANUMANG IBA PANG MGA PANGYAYARI NA HINDI NAMIN MAAARING INAASAHAN O MAPIGILAN, KAHIT PA SA MAINGAT NA PANGANGALAGA. DAHIL ANG SERBISYONG ITO AY INILAAN LAMANG PARA SA PAGGAMIT NG CONSUMER, HINDI KAMI MANANAGOT SA ANUMANG PAGKAWALA SA NEGOSYO.

15.2. SA AMING RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG PANGYAYARI AYON SA MGA KONDISYON NA ITO, ANG KABUUANG PANANAGUTAN NAMIN SA IYO, SA ILALIM O KAUGNAY NG MGA KONDISYON NA ITO, AY HINDI LALAMPAS SA (A) HALAGA NG MGA TAYA AT/O PUSTAHAN NA IYONG INILAGAY SA PAMAMAGITAN NG IYONG ACCOUNT UKOL SA NAUUGMA NA TAYA/PUSTAHAN O PRODUKTO NA NAGDULOT NG PANANAGUTAN, O (B) EUR €500 SA KABUUAN, KUNG ALINMAN ANG MAS MABABA.

15.3. LUBOS NAMING INIREREKOMENDA NA (I) SIGURUHING ANGKOP AT COMPATIBLE ANG SERBISYONG ITO SA IYONG COMPUTER BAGO GAMITIN AT (II) GAWIN ANG MGA NARARAPAT NA HAKBANG UPANG MAPANATILI ANG IYONG KALIGTASAN LABAN SA MASAMANG MGA PROGRAMA O KAGAMITAN, KASAMA NA ANG PAGSASAGAWA NG PAG-INSTALL NG ANTI-VIRUS SOFTWARE.

16. Pagsusugal ng mga Hindi Pa Nararapat na Edad

16.1. Kung may suspetsa kami na ikaw ay kasalukuyang hindi pa 18 na taong gulang o kung matanggap namin ang abiso na ikaw ay hindi pa 18 na taon (o mas mababa sa edad ng pagiging legal tulad ng itinakda ng batas ng hurisdiksiyon na naaangkop sa iyo) noong naglagay ka ng anumang taya sa pamamagitan ng aming Serbisyo, isususpindi (ipapa-lock) ang iyong account upang pigilan kang maglagay ng anumang karagdagang taya o gumawa ng anumang withdrawals. Matapos nito, isasagawa namin ang isang maingat na pagsusuri upang matukoy kung ikaw, sa kasalukuyan o sa mga oras na iyon, ay hindi pa 18 na taong gulang o mas bata pa sa legal na edad na itinakda ng mga naaangkop na batas sa hurisdiksyon. Bukod dito, bibigyang-pansin din namin kung ikaw ay sangkot bilang ahente para sa, o may kaugnayan sa sinuman na mas bata sa 18 na taon o mas bata pa sa legal na edad, ayon sa mga naaangkop na batas. Sa ganitong mga sitwasyon, magtutulungan tayo upang magtagumpay sa sumusunod na mga alituntunin:

• ang lahat ng panalo o winnings na kasalukuyang naka-credit sa iyong account o i-ke-credit sa hinaharap ay mananatili;

• kung nanalo ka ng kahit anong halaga sa pagsusugal sa aming Serbisyo habang wala pa sa legal na edad, kailangan mong bayaran ang mga panalong iyon sa amin kapag kami’y nag-demand. Ang hindi pagsunod sa probisyong ito ay maaaring magresulta sa pagsisikap na mabawi ang lahat ng gastos kaugnay sa pagkuha ng mga halagang iyon; at/o

• ang lahat ng pondo na dineposito sa iyong account na hindi panalo o winnings ay maaaring ibalik sa iyo o itabi hanggang sa maabot mo ang edad na 18, sa aming sariling pagpapasya. Inilalaan namin ang karapatan sa pagbawas ng transaction fees mula sa halagang ibabalik, kabilang ang transaction fees para sa mga deposito sa iyong https://bj9.com/ account, na aming na-cover.

16.2. Ang kondisyong ito ay naaangkop para sa mga indibidwal na may gulang na 18 pataas na naglalagay ng taya sa mga hurisdiksyon kung saan ang legal na edad ng pagsusugal ay mas mataas kaysa 18, at sila’y mas bata pa sa itinakdang legal na minimum na edad sa nasabing hurisdiksyon.

16.3. Kung mayroon kaming hinala na nilalabag mo ang mga tuntuning ito o sinusubukan mong gamitin ito para sa mga layuning pandaraya, inilalaan namin ang karapatan na gawin ang anumang kinakailangang hakbang upang imbestigahan ang isyu, kasama na ang pagpapabatid sa kinauukulan na ahensya ng batas.

17. Panloloko Pandaraya

Gagawin namin ang mga nararapat na hakbang upang isakdal ang legal at kontraktwal na mga kaso laban sa sinumang Customer na maituturing na sangkot sa pandaraya, katiwalian, o krimen. Hindi gagawaran ng bayad ang anumang Customer na may mga suspetsa ng paglahok sa nasabing mga gawain. Ang Customer, kung kinakailangan, ay may responsibilidad na matustusan ang lahat ng kaugnay na gastusin, bayarin, at pagkawala, na maaaring resulta ng kanyang mga kilos. Kasama dito ang mga direktang, hindi direktang, o di-inaasahang pagkawala, kabilang ang pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo, at pagkawala ng reputasyon dahil sa epekto ng pandaraya, katiwalian, o krimen ng Customer, maging ito man ay direktang o hindi direktang epekto nito.

18. Intelektwal na Ari-arian

18.1. Ang hindi awtorisadong paggamit ng aming pangalan at logo ay maaaring magdulot ng legal na aksyon laban sa iyo.

18.2. Kami ang nag-iisang may-ari ng mga karapatan sa at ng Serbisyo, aming teknolohiya, software at business systems (ang “Mga System”), pati na rin ang aming odds. Ipinagbabawal ang paggamit ng iyong personal na profile para sa layuning komersyal (tulad ng pagbebenta ng iyong status update sa isang advertiser); at mayroon kaming karapatan na tanggalin o alisin ang anumang palayaw na konektado sa iyong Account kung ito ay sa tingin nami’y tama.

18.3. Hindi mo maaaring gamitin ang aming URL, mga trademark, trade names at/o trade dress, mga logo (“Mga Marka”) at/o ang aming odds na may kaugnayan sa alinmang produkto o serbisyo na hindi sa aming kumpanya. Ang anumang paggamit na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga customer o sa publiko, o kaya’y nagdudungis sa amin sa anumang paraan, ay labag sa batas.

18.4. Maliban kung tuwirang ipinahayag sa mga Tuntunin na ito, hindi namin ipinagkakaloob sa iyo o sa aming licensors ang anumang tuwirang o hindi tuwirang karapatan, lisensya, titulo, o interes sa mga Sistema o mga Tatak. Lahat ng ganitong karapatan, lisensya, titulo, at interes ay malinaw na iniingatan namin at ng aming licensors. Sumasang-ayon ka na hindi dapat gamitin ang anumang awtomatikong o manual na aparato upang bantayan o kopyahin ang mga pahina ng web o nilalaman sa loob ng Serbisyo. Ang hindi awtorisadong paggamit o pagsasalin nito ay maaaring magdulot ng legal na aksyon laban sa iyo.

19. Ang iyong Lisensya

19.1. Sa ilalim ng iyong pagsunod sa mga Tuntunin na ito, ipinagkakaloob namin sa iyo ang isang hindi eksklusibong, limitadong, hindi maaaring ilipat, at hindi sub-licensable na lisensya upang magamit ang Serbisyo nang eksklusibo para sa iyong personal na di-komersyal na layunin. Ang lisensyang ito ay matatapos kapag nagwakas ang ating kasunduan sa ilalim ng mga Tuntunin na ito.

19.2. Bilang paggalang sa iyong sariling content, ipinapaalala sa iyo na hindi maaaring baguhin, i-publish, i-transfer, ibenta, i-reproduce, i-upload, i-post, ipamahagi, i-perform, i-display, o lumikha ng bagong bersyon mula dito, o gamitin ang Serbisyo at/o anumang nilalaman nito, o ang kasamang software, maliban kung tuwirang pinapahintulutan sa ilalim ng mga Tuntunin o ng Website. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabago o anumang hakbang na makakaapekto sa anumang impormasyon o nilalaman sa Serbisyo, pati na ang mga gawain tulad ng screen o database scraping, at iba pang pagsusumikap na nakatuon sa pagkolekta, pagtago, pag-ayos, o pagmanipula sa ganitong impormasyon o nilalaman.

19.3. Ang hindi pagsunod sa patakaran na ito ay maaaring ituring na paglabag sa aming o sa iba pang may-ari ng karapatang intelektwal at iba pang ari-arian. Ang hindi pagsunod ay maaaring magdulot ng pananagutang sibil at/o kriminal na pagsasakdal.

20. Ang Iyong Asal at Kaligtasan

Upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng aming mga customer, maingat naming ipinapaalam na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-post ng anumang nilalaman sa Serbisyo, pati na rin ang pakikilahok sa anumang gawain na kaugnay sa Serbisyo, na labag sa batas, hindi angkop, o hindi kanais-nais (“Prohibited Behaviour” o “Ipinagbabawal na Kaasalan”).

20.2. Kung makikilahok ka sa mga Ipinagbabawal na Kaasalan, o kung sa aming tanging pagpapasya, napatunayan naming sangkot ka sa mga Ipinagbabawal na Kaasalan, maaaring agad na itigil ang iyong Account at/o access sa Serbisyo nang walang paunang abiso. Maaaring magkaroon ng legal na aksyon laban sa iyo mula sa ibang customer, isang ikatlong partido, awtoridad sa batas, at/o sa amin dahil sa iyong pakikilahok dito.

20.3. Ang mga Ipinagbabawal na Kaasalan ay sumasaklaw, ngunit hindi limitado, sa mga sumusunod na aksyon kapag ginagamit o binibisita ang Serbisyo:

 • Pag-po-promote o pagbabahagi ng maling, nakaliligaw, o ilegal na impormasyon.
 • Pakikilahok sa anumang bawal o kriminal na aktibidad, kabilang ang mga aksyon na sumusuporta sa kriminal na gawain o negosyo, lumalabag sa privacy o karapatan ng ibang mga Customer o ikatlong partido, o lumilikha o nagpapakalat ng computer viruses na maaaring makaapekto sa mga menor de edad.
 • Pagpapasa o pagbibigay ng nilalaman na labag sa batas, nakakapinsala, mapagbanta, mapang-abuso, pasikot-sikot, mapanirang-puri, bulgar, malaswa, mahalay, marahas, mapanlinlang, o nakaugat sa etniko o lahi na hindi kanais-nais.
 • Pagpapasa o pagbibigay ng nilalaman nang walang legal na karapatan na gawin ito, paglabag sa anumang batas, kasunduan sa kontrata, o relasyon na fidusyaryo. Kasama sa ganitong uri ng paglabag ng nilalaman ang pagsuway sa copyright, trademark, o iba pang karapatang intelektwal at pagmamay-ari.
 • Pagpapasa o pagbibigay ng nilalaman o materyal na naglalaman ng software viruses o iba pang computer o programming code na layuning putulin, sirain, o baguhin ang functionality ng Serbisyo o anumang kaugnay na website, software, o hardware.
 • Pangingialam, pagpapahina, o pagsusuri sa likod ng Serbisyo, tulad ng pangingialam sa mga communication protocol, paglikha o paggamit ng cheats, mods, hacks, o anumang software na idinisenyo para baguhin ang Serbisyo, o paggamit ng software para sa pag-intercept o pagkolekta ng impormasyon.
 • Pag-retrieve o index ng impormasyon mula sa Serbisyo gamit ang robots, spiders, o iba pang automated na mekanismo.
 • Pagkakasangkot sa mga gawain na, ayon sa aming tanging pagpapasya, maaaring magresulta sa panlilinlang o panloloko sa ibang Customer.
 • Pagpapasa o pagbibigay ng hindi inaasahang o hindi awtorisadong advertising o mass emailing, kabilang ang, ngunit hindi limato sa, junk mail, instant messaging, “spim”, “spam”, chain letters, pyramid schemes, o iba pang mga anyo ng pananawagan.
 • Paglikha ng mga account sa Website gamit ang automated na paraan o sa ilalim ng maling o pekeng mga palusot.
 • Pagpanggap bilang ibang customer o anumang iba pang ikatlong partido, o pagsasagawa ng anumang ibang aktibidad na aming itinuturing na salungat sa mga prinsipyo ng negosyo ng aming Serbisyo.

Ang listahang ito ng ipinagbabawal na kaasalan ay hindi kumpleto at maaaring baguhin anumang oras. Inilalaan namin ang karapatan na imbestigahan at gawin ang nararapat na aksyon, ayon sa aming tanging pagpapasya, kabilang ang pag-delete ng mga post mula sa Serbisyo, pag-terminate ng Accounts, at pag-umpisa ng aksyon laban sa mga Customer o ikatlong partido na sangkot sa ipinagbabawal na gawain, mayroon man o walang abiso.

21. Mga Link sa Iba pang mga Website

Ang Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link patungo sa mga website ng ikatlong partido na hindi nasa ilalim ng aming pangangasiwa o kaanib. Wala kaming kontrol sa mga website na ito at hindi namin iniimbestigahan, binabantayan, o sinusuri ang kanilang katiyakan o pagkakumpleto ng impormasyon. Ang nilalaman ng mga link na ito ay eksklusibo para sa kaginhawahan ng mga kostumer at hindi nangangahulugang ini-endorso o kinakasangkapan namin ang mga naka-link na website, ang kanilang nilalaman, o ang mga may-ari nito. Wala kaming kontrol o responsibilidad sa kanilang availability, pagiging tiyak, pagkakumpleto, accessibility, o kapakinabangan ng mga website na ito.Wala kaming kontrol o responsibilidad sa kanilang availability, katiyakan, pagkakumpleto, accessibility, o kapakinabangan ng mga website na ito. Kapag binubuksan ang mga ganitong site, inirerekomenda namin na sundin ang mga karaniwang pag-iingat na kaugnay sa pagbisita sa mga bagong website, tulad ng pagsusuri sa kanilang patakaran sa privacy at mga tuntunin ng paggamit.

22. Mga reklamo

22.1. Kung mayroon kang mga alinlangan o katanungan hinggil sa mga Tuntunin na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Customer Service Department gamit ang mga link sa Website. Mangyaring tiyakin na ginagamit mo ang iyong Registered Email Address sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa amin.

22.2 SA KABILA NG NABANGGIT, NAIS NAMING BIGYANG-DIIN NA WALA KAMING PANANAGUTAN SA IYO O SA ANUMANG IKATLONG PARTIDO SA PAGTUGON SA ANUMANG REKLAMO NA NATANGGAP NAMIN O GINAWAN NG AKSYON.

22.3. Sa mga pagkakataong hindi nasisiyahan ang isang Customer sa paraang itinakda para sa pag-aayos ng isang taya, inaanyayahan namin ang pagbibigay ng mga detalye hinggil sa kanilang mga alalahanin sa aming Customer Service Department. Nais naming tiyakin na gagawin namin ang aming makakaya upang tugunan ang mga ganitong katanungan sa loob ng ilang araw. Sa lahat ng mga sitwasyon, hangad namin na maipaliwanag at masolusyonan ang mga ganitong pangangailangan sa loob ng 28 na araw mula sa pagtanggap nito.

22.4. Kinakailangang magsumite ng reklamo sa loob ng tatlong (3) araw mula nang matukoy ang resulta ng iyong taya; hindi tatanggapin ang anumang reklamo pagkatapos ng nasabing panahon. Ang Customer ang may ganap na pananagutan sa kanilang mga transaksyon sa Account.

22.5. Sa kaganapan ng isang alitan sa pagitan mo at sa amin, susubukan ng aming Customer Service Department na makahanap ng pinagkasunduang solusyon. Kung sakaling hindi matamo ang kasunduan sa inyong pagitan at sa aming Customer Service Department, ito ay itataas sa aming pamunuan upang mahanapan ng maayos na resolusyon.

22.6. Kapag nabigo ang lahat ng pagsusumikap na malutas ang alitan nang naaayon sa kagustuhan ng Customer, may karapatan ang Customer na mag-file ng reklamo sa aming licensing body, Gaming Services Provider N.V.

23. Assignment

Hindi mo maaaring ipasa ang mga tuntunin, responsibilidad, o karapatan na ito nang wala ang aming pahintulot na kasulatan, at hindi ito papayagan nang walang sapat na dahilan. Inilalaan namin ang karapatan na ipasa ang lahat o bahagi ng aming mga karapatan at responsibilidad dito sa isang ikatlong partido nang hindi nangangailangan ng iyong pahintulot, basta’t ang nasabing ikatlong partido ay kayang magbigay ng serbisyong may halos parehong kalidad sa aming Serbisyo. Ipapaalam namin sa iyo ang nasabing paglilipat sa pamamagitan ng pagpapaskil ng pahayag sa Serbisyo.

24. Severability o Kakayahang Ihiwalay

Kapag ang sinumang may kapasidad na awtoridad ang hindi kayang ipatupad o ituring na hindi wasto ang anumang bahagi ng mga Tuntunin na ito, ang partikular na probisyon na iyon ay aayusin nang naaayon sa orihinal na layunin ng teksto sa pinakamalawak na paraan na pinapayagan ng naaangkop na batas. Hindi maaapektuhan ang bisa at kakayahan ng natitirang probisyon sa mga Tuntunin na ito.

25. Paglabag sa Mga Tuntuning Ito

Inilalaan namin ang karatapan na isuspindi o itigil ang iyong Account at ang pagbibigay ng Serbisyo nang walang paunang abiso kung, sa aming makatarunganang opinyon, nilabag mo ang anumang mahalagang tuntunin na nakasaad sa mga Tuntuning ito. Gayunpaman, agad naming ipapaalam sa iyo ang anumang aksyon na ito, nang walang kinalaman sa iba pang maaari naming gawing hakbang.

26. Pangkalahatang Probisyon

26.1. Termino ng kasunduan: Ang mga tuntuning ito ay magkakaroon ng bisa habang ikaw ay nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, o maging isang kostumer o bisita ng website. Ang mga ito ay mananatiling epektibo kahit matapos ang iyong account, anuman ang dahilan.

26.2. Kasarian. Ang pagsasalarawan ng mga salitang ito ay sumasaklaw sa maramihang anyo, at vice versa. Bukod dito, kinikilala rin ng mga salitang panlalaki ang mga pambabae at di-tiyak na kasarian, at vice versa. Ang tawag na “mga tao” ay kumakatawan sa mga indibidwal, mga kasosyo, mga asosasyon, mga tiwala, mga di-inkorporadong organisasyon, at mga korporasyon.

26.3. Waiver. Hindi namin ituturing na pinalampas ang anumang paglabag o inaasahang paglabag mo sa anumang tuntunin o kondisyon ng mga Tuntuning ito, sa anumang paraan, maliban kung ito ay isinulat at wastong pinirmahan. Maliban kung itinakda sa written waiver, ang saklaw ay hanggang sa partikular na paglabag lamang. Ang pagkukulang namin na ipatupad ang anumang tuntunin o kondisyon ng mga Tuntuning ito sa anumang oras ay hindi nangangahulugang pagsuko namin sa probisyon na iyon o sa aming karapatan na ipatupad ito sa anumang ibang oras.

26.4. Pagkilala. Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa Serbisyo, ipinaaabot mo ang iyong kumpirmasyon na nabasa mo, naintindihan, at sumasang-ayon ka sa bawat talata ng mga Tuntuning ito. Bilang bunga nito, buong-puso mong tatanggihan ang anumang mga hinaharap na argumento, reklamo, hiling, o pagsasampa ng kaso laban sa anuman na nakasaad sa mga Tuntunin na ito.

26.5. Wika. Kapag may pagkakaiba sa mga patakaran sa Ingles at sa anumang ibang wika, ang bersyon sa Ingles ang mananaig.

26.6. Namamahalang batas. Ang mga Tuntuning ito ay eksklusibong pinapamahalaan ng mga batas na umiiral sa Curaçao.

26.7. Buong Kasunduan. Ang mga Tuntunin na ito ay naglalaman ng kumpletong kasunduan sa pagitan mo at sa amin hinggil sa iyong pag-access at paggamit ng Serbisyo. Ito ay pumapalit sa lahat ng mga naunang kasunduan at komunikasyon, maging ito man ay oral o nakasulat, kaugnay sa paksa na ito.