Ang iyong privacy ay mahalaga sa amin, at nakatuon kami sa maingat na pangangalaga ng iyong personal na impormasyon. Nais naming iparating sa iyo nang maayos kung bakit namin kinokolekta ang iyong personal na impormasyon at kung paano namin ito ginagamit. Sa mga sitwasyon kung saan mayroon kang mga pagpipilian o karapatan, layunin naming maipaliwanag ito nang maayos sa iyo.

Ang Alituntunin ng Privacy na ito ay naglalarawan kung paano namin ginagamit ang iyong personal na impormasyon kapag ikaw ay gumagamit ng isa sa aming website.

Kung hindi ka sumasang-ayon sa anumang mga pahayag na nakapaloob sa Alituntunin ng Privacy na ito, mangyaring huwag magpatuloy sa aming website. Tandaan na ang pagrerehistro ng account sa aming website, ang pagsusugal, at ang paglilipat ng mga pondo ay nangangahulugang buo ang iyong pagsang-ayon sa aming Mga Tuntunin at Kondisyon, pati na rin sa aming Alituntunin ng Privacy. Maaari kang huminto sa paggamit ng website anumang oras; ngunit, maaaring kinakailangan naming panatilihin ang ilang bahagi ng iyong personal na impormasyon sa legal na aspeto.

Paminsan-minsan, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa Alituntunin ng Privacy at ipapaalam namin sa iyo ang mga ito sa pamamagitan ng pag-post ng mga bagong tuntunin sa aming mga platform. Inirerekomenda namin ang regular na pagbisita sa aming Alituntunin ng Privacy.

Sino ang may kontrol sa iyong impormasyon?

Sa kabuuan ng pahinang ito ng Alituntunin ng Privacy, sinusubaybayan ng BJ88, kasama ang aming mga subsidiariya at kaugnay na kumpanya (bilang isang buo, tinatawag na “tayo” o “kami” o “aming”), ang mga pamamaraan ng pagsusuri at pangongolekta ng iyong Personal Data pati na rin ang mga layunin kung paano ginagamit ng BJ88 ang mga ito. Isinasagawa namin ang aming tungkulin bilang “data controller” para sa mga layuning naaayon sa batas na nagbibigay proteksyon sa datos sa Europeo.

Ang aming Data Protection Officer

Kung mayroon kang mga katanungan o nais malaman pa tungkol sa kung paano inaasikaso ng BJ88 ang iyong personal na impormasyon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming Data Protection Officer sa info@bj88.com.

Impormasyong kinokolekta namin tungkol sa iyo 

Mga personally identifiable information.

Binibigay mo ang impormasyong ito sa amin sa proseso ng pag-set up ng isang account, paglalagay ng mga taya, at paggamit ng mga serbisyong inaalok ng website. Kinakailangan ang impormasyong ito upang mabigyan ka ng access sa ilang bahagi ng aming website at mga kaugnay nitong mga serbisyo. Ang data na ito ay kinokolekta kapag:


Nagrerehistro ng account sa BJ88;

 • Kusang-loob na ibinibigay ito habang ginagamit ang website;
 • Personal na ibinubunyag ang impormasyon sa mga pampublikong lugar ng website; at
 • Ibinibigay ito habang nakikipag-ugnayan sa aming customer support team

Kasama sa impormasyon ang iyong:

 • Username;
 • Pangalan at apelyido;
 • Email address;
 • Address ng tirahan;
 • Phone number;
 • Billing address;
 • Mga dokumento ng pagkakakilanlan;
 • Mga dokumentong nagpapatunay sa address ng tirahan;
 • Kasaysayan ng Transaksyon;
 • Mga kagustuhan sa paggamit ng website;
 • Anumang iba pang impormasyon na ibibigay mo sa amin kapag ginagamit ang aming mga platform; at
 • Mga detalye ng credit/debit card, o iba pang impormasyon sa pagbabayad

Ang mga impormasyong ito ay kinakailangan din para sa mga layunin ng pagsingil at upang mapanatili ang kaligtasan ng mga menor de edad. Maaari mong baguhin at i-update ang impormasyong ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming Customer Support. Ang data na ito ay eksklusibo para sa panloob na paggamit at hindi kailanman ipapasa sa anumang mga ikatlong partido maliban sa mga nakasaad sa ibaba.

Mga Tawag sa Telepono

Ang mga tawag sa telepono papunta at mula sa aming Customer Contact Center ay nire-record para sa mga layunin ng pagsasanay at seguridad, kasama ang paglabas ng resolusyon sa anumang mga katanungan ukol sa serbisyong iyong tinatanggap.

Social Features ng Aming Mga Produkto

Kung magpasya kang makilahok sa alinmang social features na inaalok namin sa aming mga produkto (tulad ng mga chat room), maaaring itabi ng BJ88 ang mga talaan nito o kung hindi man ay iproseso ang data na ito.

Impormasyong kinokolekta namin tungkol sa iyo

Mga non-personally identifiable information at traffic analysis

Sa BJ88, layunin naming gawing user-friendly at madaling mahanap sa Internet ang aming website. Kinokolekta ng BJ88 ang data kung paano mo ginagamit ang site nang hindi ka personal na nakikilala. Kapag nakipag-interact ka sa aming mga serbisyo, ang aming mga server ay may activity log na natatangi para sa iyo, na naglalaman ng ilang partikular na administrative at traffic information kasama ang: pinagmulang IP address, oras ng pag-access, petsa ng pag-access, (mga) web page na binisita, paggamit ng wika, mga ulat ng software crash, at uri ng browser na ginamit. Mahalaga ang impormasyong ito para sa probisyon at kalidad ng aming mga serbisyo.

Cookies

Ang BJ88 ay gumagamit ng cookies upang siguruhing maayos ang operasyon ng aming website at mapabuti ang iyong karanasan sa aming mga platforma. Maaari mong tuklasin ang karagdagang impormasyon sa aming Cookie Policy.

Paano at bakit namin ginagamit ang iyong personal na impormasyon

Ginagamit namin ang iyong personal na impormasyon sa isang hanay ng mga paraan na nabibilang sa mga sumusunod na kategorya:

 • Upang ibigay sa iyo ang mga produkto o serbisyong iyong hiningi;
 • Upang matugunan ang aming mga legal o regulatory obligations;
 • Upang bantayan ang performance ng aming website; at
 • Upang mabigyan ka ng impormasyon sa marketing

Ang iyong mga karapatan sa iyong personal na impormasyon ay nagbabago depende sa kategorya at legal na batayan kung saan ito nabibilang. Sa seksyong ito, ibinibigay namin ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa bawat kategorya, ang mga karapatan na kaakibat nito, at kung paano maaaring gamitin ang mga nasabing karapatan. Ang mga karapatan na ito ay naka-bold sa ilalim ng bawat kategorya.

Pagbibigay ng aming mga produkto at serbisyo

Kinikilala namin ang iyong personal na impormasyon upang maipagamit sa iyo ang aming website, itakda ang iyong account, sumali sa online sports book at casino, at mabigyan ka ng kaukulang tulong sa customer service.

Upang maipagpatuloy ang aming serbisyong pagbibigay ng mga produkto, kami’y nagbibigay ng impormasyon sa mga eksternal na organisasyon na nagtatrabaho sa aming pangalan. Maaari mong tuklasin ang karagdagang impormasyon sa seksyong Sharing Information.

Ang sakop ng kategoryang ito ay naglalaman ng mga mahahalagang aktibidad na kinakailangan upang maipatupad namin ang mga serbisyong iyong ginagamit o ini-register. Kung nais mong hindi gamitin ang iyong impormasyon sa ganitong paraan, maaari kang pumili na huwag gamitin ang aming mga serbisyo at isara ang iyong account.

Ang BJ88 ay gagamit ng iyong dokumento ng pagkakakilanlan at/o patunay ng address upang suriin ang iyong mga detalye at mapanatili ang seguridad ng aming mga user laban sa anumang uri ng pandaraya, at upang itaguyod ang responsableng pagsusugal.

Maaari kaming magsagawa ng pagsusuri sa seguridad anumang oras upang patunayan ang iyong registration data at i-verify ang iyong paggamit ng mga serbisyo at ang iyong mga transaksyong pinansyal para sa potensyal na paglabag sa aming Mga Tuntunin at Kondisyon at sa naaangkop na batas. Ang mga pagsusuri sa seguridad ay maaaring isama, ngunit hindi limitado rito, ang pag-order ng ulat ng kredito at/o kung hindi man ay pag-verify ng impormasyon na iyong ibinibigay laban sa third-party databases.

Pagbantay sa performance ng aming website

Gayon pa man, tulad ng ipinalabas na detalye sa itaas, kami ay gumagamit ng cookies at traffic analysis upang mapabuti ang performance ng aming website at mga serbisyong inaalok. Mayroon kaming lehitimong interes sa pagganap ng mga ganitong gawain at nais naming tiyakin na maibsan nang husto ang anumang implikasyon sa iyong privacy.

Mayroon kang ‘karapatan na magpahayag ng pagtutol’ o ‘right to object’ sa mga aktibidad na isinasagawa para sa aming lehitimong interes kung naniniwala ka na ang iyong karapatan sa privacy ay mas mahalaga kaysa sa aming lehitimong interes sa negosyo. Gayunpaman, dahil ang sangkot na mga aktibidad ay sentro sa aming negosyo, kung nais mong magpahayag ng mas malalim na pagtutol kaysa sa simpleng pamamahala ng iyong cookies, maaaring mangahulugan ito na kailangan mong isara ang iyong account.

Marketing

Kung ibinigay mo sa amin ang iyong pahintulot para rito, kami ay magpapadala sa iyo ng offers at mga promosyon sa pamamagitan ng email, SMS, o online. Nais naming ipabatid sa iyo na hindi namin ibinabahagi ang iyong impormasyon sa mga ikatlong partido para gamitin sa kanilang sariling marketing.

Mayroon kang karapatan na bawiin ang iyong pahintulot o i-update ang iyong mga kagustuhan sa marketing anumang oras.

Ang iyong mga karapatan

Ang iyong mga karapatan sa pagwawasto

Kung sa palagay mo ay may mali sa personal na impormasyon na aming nakolekta tungkol sa iyo, mayroon kang karapatan na ituwid ito. Para sa anumang impormasyon na hindi maaaring baguhin gamit ang My Account, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa info@bj88.com.

Ang iyong karapatang mag-request ng kopya ng iyong personal na impormasyon

Kung gusto mong makakuha ng kopya ng impormasyong personal na aming hawak tungkol sa iyo, maaari kang mag-request sa pamamagitan ng live chat o pag-email sa info@bj88.com, at bibigyan ka namin ng isang form na kailangan mong kumpletuhin. Bagamat hindi required ang form, makakatulong ito sa mas mabilis na pagproseso ng iyong request. Upang mapanatili ang kaligtasan ng iyong personal na impormasyon, hihingin namin ang tamang patunay ng iyong pagkakakilanlan, at pagkatanggap namin nito, kami ay magbibigay ng tugon sa loob ng isang buwan. Kung ang iyong request ay hindi pangkaraniwan at maaaring umabot ng mahigit isang buwan, agad naming ipapaalam ito sa iyo at magbibigay ng oras kung gaano katagal ito aabutin, sapagkat ito ay maaaring magkaroon ng administration cost.

Ang iyong karapatan sa erasure

Maaari mong hilingin sa amin na burahin ang iyong personal na impormasyon kung walang mabigat na dahilan para ituloy ang pagproseso nito. Importanteng malaman na ang karapatang ito ay naaayon lamang sa ilang sitwasyon at hindi ito garantisado o ganap na karapatan.

Ang karapatan sa pagbura ay hindi applicable kung ang pagproseso ay kinakailangan para sa isa sa mga sumusunod na dahilan: paggamit sa karapatan ng kalayaan sa pagpapahayag at impormasyon; pagsunod sa isang legal na obligasyon; para sa performance ng isang task na isinasagawa para sa pampublikong interes o sa paggamit ng opisyal na awtoridad; para sa mga layuning archiving na may kinalaman sa pampublikong interes, pananaliksik sa siyensiya, makasaysayang pananaliksik, o mga layuning istatistika, kung saan ang pagbura ay maaaring maging mahirap o maaaring magdulot ng seryosong pinsala sa pagkamit ng pagproseso na iyon; o *para sa pagtatatag, pagsasakatuparan, o pagtatanggol ng legal claims.

Pagbabahagi ng iyong personal na impormasyon

Maaari naming ipahayag ang iyong Personal Data sa mga ikatlong partido:

 • Kung kami ay nasa ilalim ng tungkulin na ipahayag o ibahagi ang iyong personal na impormasyon upang sumunod sa anumang legal o regulatory obligation;
 • Upang maipatupad o maisagawa ang mga tuntunin ng abisong ito o anumang iba pang mga kasunduan;
 • Upang maibigay sa iyo ang mga produkto at serbisyo na iyong hinihiling, kabilang ngunit hindi limitado sa third party na software providers;
 • Kung, ayon sa aming pasya, napag-alamang ikaw ay nanlinlang o nagtangkang mandaya sa amin o sa ibang mga gumagamit ng serbisyo sa anumang paraan, kabilang ngunit hindi limitado sa manipulasyon ng laro o pandaraya sa bayad;
 • Para sa layunin ng pananaliksik hinggil sa pag-iwas sa pagkagumon pagka-adik (ang data na ito ay gagawing anonymous)
 • Upang protektahan ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan namin, ng aming mga customer, o ng iba pa; at
 • Kung kami ay nakatanggap ng iyong pahintulot na gawin ito.

Ang mga Personal na Impormasyon na kinokolekta sa mga serbisyong ito ay maaaring itago at iproseso sa anumang bansa kung saan kami o ang aming mga kaakibat, supplier, o ahente, ay nagpapanatili ng mga pasilidad. Sa paggamit ng aming mga serbisyo, malinaw na ipinapahayag mo ang iyong pagsang-ayon sa anumang paglipat ng impormasyon sa labas ng iyong bansa. Kapag inilipat namin ang kahit anong bahagi ng iyong Personal Data sa labas ng EEA o sapat na hurisdiksyon, gagawin namin ang mga makatarungan na hakbang upang tiyain na ito ay tinratong ligtas tulad ng pagtrato nito sa loob ng EEA o mga sapat na hurisdiksyon. Kasama sa mga hakbang na ito, ngunit hindi limitado, ang mga sumusunod:

 • Pagbubuklod-buklod ng mga patakaran ng korporasyon;
 • Model contracts; o
 • US/EU privacy shield

Seguridad

Nais naming iparating ang aming pang-unawa sa kahalagahan ng seguridad ng impormasyon at sa mga pamamaraan na kailangan upang ito ay mapanatili sa ligtas na kalagayan. Inilalagay namin ang lahat ng Personal na Impormasyon na direkta naming nakukuha mula sa iyo sa isang encrypted at password protected na database na matatagpuan sa loob ng aming ligtas na network, na pinoprotektahan ng isang aktibong state-of-the-art na firewall software. (Ang aming mga Serbisyo ay sumusuporta sa SSL Version 3 na may 128-bit encryption). Ginagawa rin namin ang mga hakbang upang siguruhing ang aming mga subsidiary, ahente, kaakibat, at mga supplier ay gumagamit ng sapat na mga hakbang sa seguridad.

Retensyon

Pinapanatili namin ang iyong personal na impormasyon hangga’t makatuwiran itong kinakailangan para sa mga layuning legal o negosyo. Sa pagtakda ng panahon ng pagpapanatili ng data, pinagtutuunan ng BJ88 ang pagsunod sa lokal na mga batas, mga kontraktwal na obligasyon, at ang mga pangangailangan ng aming mga customer. Kapag hindi na kinakailangan ang iyong personal na impormasyon, ito’y maingat na tinatanggal o binubura nang ligtas.

Mga Third-Party Practice

Hindi namin maipapangako ang kaligtasan ng anumang impormasyon na iyong ibinibigay sa isang third-party online site na hiwalay sa pagmamay-ari at pagpapatakbo mula sa amin. Kasama rito ang lahat ng impormasyon na iyong ibinabahagi sa third-party site na konektado papunta o mula sa aming mga serbisyo, pati na rin ang anumang impormasyon na kinokolekta ng isang third party na namamahala ng aming affiliate program (kung sakali man na mayroon) o anumang ibang programa. Ito ay dahil ang third-party online sites ay may sariling paraan ng pagpapatakbo na hiwalay sa amin. Ang lahat ng impormasyon na kinokolekta ng ganitong mga third party ay sumusunod sa kanilang Alituntunin ng Privacy, kung mayroon man.

Ang aming website ay maaaring maglaman ng mga link patungo sa iba’t ibang websites, na nasa labas ng aming kontrol at hindi saklaw ng Alituntunin ng Privacy na ito. Kung binuksan mo ang ibang sites gamit ang mga link na ibinigay, ang operators ng mga site na ito ay maaaring mangolekta ng impormasyon mula sa iyo na posibleng gamitin alinsunod sa kanilang Alituntunin ng Privacy, na maaaring naiiba sa amin. Hindi kami ang bukod-tanging may pananagutan; ang mga operator ng websites na ito ang dapat na managot sa functionality nito o posibleng mga pagkakamali sa mga na-link na sites.

Analytics

Google Analytics (Google Inc.)

Ang Google Analytics ay isang serbisyong pagsusuri sa web na ibinibigay ng Google Inc. (“Google”). Ginagamit ng Google ang mga impormasyong nakolekta para subaybayan at suriin ang paggamit ng BJ88, upang makabuo ng mga ulat hinggil sa mga aktibidad nito at ibahagi ito sa iba pang mga serbisyong inaalok ng Google.

Maaaring gamitin ng Google ang nakolektang impormasyon upang bigyan ng konteksto at i-personalize ang mga ad ng sarili nitong network ng advertising.

Impormasyong Personal na nakokolekta: Cookies at Usage Data

Disclaimer

Ang mga Serbisyo ay gumagana “AS-IS” at “AS-AVAILABLE” nang walang anumang pananagutan. Hindi namin iniuugma ang aming sarili sa mga pangyayaring hindi namin diretso o ganap na kontrolado. Dahil sa masalimuot at pabago-bagong kalikasan ng aming teknolohiya at negosyo, hindi namin magagarantiya, at hindi rin namin itinatanggi, ang pagkakaroon ng error-free performance tungkol sa privacy ng iyong personal na impormasyon. Kami ay hindi mananagot sa anumang hindi direktang, di-inaasahang, konsehensiyal, o paminsanang pinsala na kaugnay sa paggamit o paglabas ng nabanggit na Personal na Impormasyon. 

Mga pagbabago sa aming Privacy Statement

Maaari naming i-update ang alituntunin na ito paminsan-minsan, kaya mangyaring suriin ito nang madalas.

Kung may mga malalaking pagbabago sa Alituntunin ng Privacy na ito, gagamitin namin ang mga makatarungan na pagsisikap na magbigay ng abiso bago pa ito mangyari sa pamamagitan ng email, abiso sa Website, o iba pang napagkasunduang paraan ng komunikasyon. Nais naming ipaalam sa iyo ang mga pagbabago nang maaga at bibigyan ka ng sapat na oras upang maunawaan ang mga ito bago maging epektibo.

Kami ay hindi magpapatupad ng malalaking pagbabago sa Alituntunin ng Privacy nang wala ang iyong malinaw na pahintulot. Kung ikaw ay tatanggi na tanggapin ang mga pagbabago sa Alituntunin ng Privacy, o hindi tanggapin ang mga ito sa loob ng takdang panahon, maaaring hindi namin magampanan ang ilan o lahat ng produkto at serbisyong aming inaalok.