Bakit ang aking katayuan sa pag-withdraw ay nagpapakita ng ‘Tagumpay’, ngunit ang aking gateway sa pagbabayad/bank account ay hindi pa nakakatanggap ng mga pondo?

Ang isang transaksyon sa pag-withdraw na may matagumpay na katayuan ay nangangahulugan na nabayaran na namin ang mga pondo. Mangyaring maglaan ng 15-30 minuto para iproseso ng iyong gateway/bangko ng pagbabayad ang transaksyon. Kung ang pagkaantala ay higit sa isang oras, mangyaring makipag-ugnayan sa aming 24/7 customer support team at ibigay ang mga sumusunod na detalye.

Payment Gateway 

1. Username
2. Transaction History / Statement


Bank Account
1. Username
2. Bank Statement
(Mag-click dito upang matuto nang higit pa tungkol sa bank statement)

34890cookie-checkBakit ang aking katayuan sa pag-withdraw ay nagpapakita ng ‘Tagumpay’, ngunit ang aking gateway sa pagbabayad/bank account ay hindi pa nakakatanggap ng mga pondo?