Ano ang bank statement?

Ang isang bank statement ay tumutukoy sa isang listahan ng mga transaksyon ng bank account sa loob ng isang yugto ng panahon.

Dapat kasama sa isang bank statement ang:

  • Buong pangalan ng customer
  • Numero ng bank card ng customer
  • ID ng Transaksyon
  • Oras at Petsa ng Transaksyon
  • Halaga ng Transaksyon
  • Receiver account number
34870cookie-checkAno ang bank statement?