Paano ko kanselahin ang aking kahilingan sa pag-withdraw?

Pakisuri ang iyong katayuan sa pag-withdraw sa pamamagitan ng pag-click sa ‘Profile’ > ‘Mga Tala ng Transaksyon’.

Para sa status na “Pending“: Makipag-ugnayan sa aming 24/7 customer support team para humiling ng pagkansela. (Pakitandaan na ang iyong transaksyon ay maaaring hindi makansela kung ito ay pinoproseso.)

Para sa status na “Approved”: Hindi makansela ang transaksyon.

35010cookie-checkPaano ko kanselahin ang aking kahilingan sa pag-withdraw?