ឯកជនភាពរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើង ហើយយើងប្តេជ្ញាការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។យើងនឹងច្បាស់លាស់និងបើកចំហអំពីមូលហេតុដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងរបៀបដែលយើងប្រើវា។កន្លែងណាដែលអ្នកមានជម្រើសឬសិទ្ធិយើងនឹងពន្យល់អ្នកអំពីចំំណុចទាំងនេះ។

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពន្យល់ពីរបៀបដែល BJ88 ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់គេហទំព័រមួយរបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលមាននៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះទេ សូមកុំបន្តទៅមុខទៀតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ សូមជ្រាបថា ការចុះឈ្មោះគណនីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ការភ្នាល់ និងការផ្ទេរប្រាក់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបញ្ជាក់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញរបស់អ្នកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ អ្នកមានសិទ្ធិឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនៅពេលណាក៏បាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនៅតែតម្រូវឱ្យស្របច្បាប់ ដើម្បីរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរបស់អ្នក។

យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់ចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ហើយនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះដោយប្រកាសលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែនៅលើវេទិការបស់យើង។ 

យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះឡើងវិញជាទៀងទាត់

តើនរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់អ្នក?

តាមរយៈគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ BJ88 រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់យើង (ជារួម “យើង” ឬ “យើង” ឬ “របស់យើង”) គ្រប់គ្រងវិធីដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានប្រមូល និងគោលបំណងដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ BJ88 

ដែលដើរតួជា “ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ” សម្រាប់គោលបំណងនៃច្បាប់ការពារទិន្នន័យអឺរ៉ុបដែលអាចអនុវត្តបាន។

មន្ត្រីការពារទិន្នន័យរបស់យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ ឬចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែល BJ88 ដោះស្រាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អ្នកអាចទាក់ទងមន្ត្រីការពារទិន្នន័យរបស់យើងតាមរយៈ info@bj88.com ។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នក

ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់ពួកយើងក្នុងដំណើរការបង្កើតគណនី ការដាក់ភ្នាល់ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៃគេហទំព័រ។ ព័ត៌មាននេះតម្រូវឱ្យអ្នកចូលទៅកាន់ផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រ និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលនៅពេលដែលអ្នក៖

 • ចុះឈ្មោះគណនីជាមួយ BJ88;
 • ផ្តល់ដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលប្រើគេហទំព័រ;
 • បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅកន្លែងសាធារណៈនៃគេហទំព័រ
 • ផ្តល់វានៅពេលអ្នកទាក់ទងក្រុមគាំទ្រអតិថិជនរបស់យើង។

ព័ត៌មានរួមមានរបស់អ្នក៖

 • ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់
 • នាមត្រកូលនិងនាមត្រកូល
 • អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល
 • អាស័យដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន
 • លេខទូរសព្ទ
 • អាសយដ្ឋានវិក័យប័ត្រ
 • ឯកសារអត្តសញ្ញាណ
 • ឯកសារបញ្ជាក់អាសយដ្ឋាន
 • ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ
 • ចំណូលចិត្តការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ
 • ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនៅពេលប្រើវេទិការបស់យើង
 • ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប័ណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធ ឬព័ត៌មានការទូទាត់ផ្សេងទៀត។

ព័ត៌មានក៏ត្រូវបានទាមទារសម្រាប់គោលបំណងចេញវិក្កយបត្រ និងដើម្បីការពារអនីតិជនផងដែរ។ អ្នកអាចកែប្រែ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននេះដោយទាក់ទងផ្នែកជំនួយអតិថិជន។ ទិន្នន័យនេះគឺសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ លើកលែងតែទិន្នន័យដែលមានចែងខាងក្រោម។

ការហៅទូរស័ព្ទ

ការហៅទូរសព្ទទៅ និងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងត្រូវបានកត់ត្រាសម្រាប់គោលបំណងបណ្តុះបណ្តាល និងសុវត្ថិភាព រួមជាមួយនឹងការដោះស្រាយរាល់សំណួរដែលកើតឡើងពីសេវាកម្មដែលអ្នកបានទទួល។

លក្ខណៈសង្គមនៃផលិតផលរបស់យើង

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងមុខងារសង្គមណាមួយដែលយើងផ្តល់ជាមួយផលិតផលរបស់យើង (ដូចជាបន្ទប់ជជែក) BJ88 អាចរក្សាទុកកំណត់ត្រា ឬដំណើរការទិន្នន័យនេះ។

ព័ត៌មានមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន និងការវិភាគចរាចរណ៍

BJ88 ខិតខំធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និងងាយស្រួលស្វែងរកនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ BJ88 ប្រមូលទិន្នន័យអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រ ដែលមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទាល់។ នៅពេលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយសេវាកម្ម នោះម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងរក្សាកំណត់ហេតុសកម្មភាពតែមួយគត់សម្រាប់អ្នក ដែលប្រមូលព័ត៌មានរដ្ឋបាល និងចរាចរណ៍មួយចំនួន រួមទាំង៖

អាសយដ្ឋាន IP ប្រភព ពេលវេលានៃការចូលប្រើ កាលបរិច្ឆេទនៃការចូលប្រើ គេហទំព័រដែលបានចូលមើល ការប្រើប្រាស់ភាសា របាយការណ៍គាំងកម្មវិធី និងប្រភេទនៃកម្មវិធីរុករកដែលបានប្រើ។ ព័ត៌មាននេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់ និងគុណភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើង។

Cookies

BJ88ប្រើខូគីដើម្បីធានាថាគេហទំព័ររបស់យើងដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងដើម្បីបង្កើនការចូលមើលរបស់អ្នកទៅកាន់វេទិការបស់យើង។ ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅក្នុងគោលការណ៍ខូគីរបស់យើង។

របៀបនិងមូលហេតុដែលយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមវិធីជាច្រើនដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

 • ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ;
 • ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិរបស់យើង;
 • ដើម្បីតាមដានដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង; 
 • ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានទីផ្សារ

សិទ្ធិរបស់អ្នកលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទ និងមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះ។ ផ្នែកនេះផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រភេទនីមួយៗ សិទ្ធិដែលវាផ្តល់ឱ្យអ្នក និងរបៀបអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះ។ សិទ្ធិទាំងនេះគឺមានលក្ខណៈដិតតាមប្រភេទនីមួយៗ។

ការផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យអ្នកអាចប្រើគេហទំព័ររបស់យើង បង្កើតគណនីរបស់អ្នក ចូលរួមក្នុងសៀវភៅកីឡាអនឡាញ កាស៊ីណូ និងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជំនួយផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន។

ដើម្បីផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង យើងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយអង្គការខាងក្រៅដែលធ្វើការជំនួសយើង។ ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅក្នុងផ្នែកចែករំលែកព័ត៌មាន។

ប្រភេទនេះគ្របដណ្តប់លើសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលត្រូវការដើម្បីឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអ្នកប្រើ ឬបានចុះឈ្មោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើតាមរបៀបនេះទេ ជម្រើសរបស់អ្នកគឺមិនត្រូវប្រើសេវាកម្មរបស់យើង ហើយបិទគណនីរបស់អ្នក..

BJ88 នឹងប្រើប្រាស់ឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក និង/ឬភស្តុតាងនៃអាសយដ្ឋានដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យពួកយើងការពារអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងពីអាកប្បកិរិយាក្លែងបន្លំ និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការលេងល្បែងស៊ីសងដែលមានការទទួលខុសត្រូវ។

យើងអាចធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវសុវត្ថិភាពនៅពេលណាមួយដើម្បីធ្វើសុពលភាពទិន្នន័យចុះឈ្មោះដែលផ្តល់ដោយអ្នកនិងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកសម្រាប់ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌដែលអាចកើតមានរបស់យើង និងច្បាប់ជាធរមាន។ សន្តិសុខការពិនិត្យឡើងវិញអាចរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការបញ្ជាទិញរបាយការណ៍ឥណទាននិង/ឬបើមិនដូច្នេះទេការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យភាគីទីបី។

ដើម្បីតាមដានដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ យើងប្រើប្រាស់ខូគី និងការវិភាគចរាចរណ៍ ដើម្បីកែលម្អដំណើរការគេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើងដែលមាន។ យើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះ ហើយយើងធានាថាយើងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើឯកជនភាពរបស់អ្នក។

អ្នកមានសិទ្ធិ ‘ជំទាស់’ ចំពោះសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង ប្រសិនបើអ្នកជឿថាសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងភាពឯកជនមានលើសពីផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកចង់ជំទាស់លើសពីការគ្រប់គ្រងខូគីរបស់អ្នក វាអាចមានន័យថាអ្នកត្រូវបិទគណនីរបស់អ្នក។

ទីផ្សារ

ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើដូច្នេះ យើងនឹងផ្ញើជូនអ្នកនូវការផ្តល់ជូន និងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ៊ីម៉ែល សារ SMS ឬតាមអ៊ីនធឺណិត។ យើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីដើម្បីឱ្យពួកគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទេ។

អ្នកមានសិទ្ធិដកការយល់ព្រមឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណូលចិត្តទីផ្សាររបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។

សិទ្ធិរបស់អ្នក

សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការកែតម្រូវ

ប្រសិនបើអ្នកជឿថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងកាន់លើអ្នកគឺមិនត្រឹមត្រូវ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវវា។ សម្រាប់ព័ត៌មានណាមួយដែលមិនអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈគណនីរបស់ខ្ញុំ សូមទាក់ទង info@bj88.com ។

សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការស្នើសុំច្បាប់ចម្លងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងកាន់អំពីអ្នក អ្នកគួរតែស្នើសុំវាតាមរយៈការជជែកផ្ទាល់ ឬតាមរយៈអ៊ីមែល info@bj88.com ហើយយើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទម្រង់បែបបទដើម្បីបំពេញ។ ទម្រង់បែបបទនេះមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំទេប៉ុន្តែជួយយើងក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលា។ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងនឹងសួរអ្នកសម្រាប់ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណដែលមានសុពលភាពហើយនៅពេលដែលយើងបានទទួលវាយើងនឹងផ្តល់ការឆ្លើយតបរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយខែ។ប្រសិនបើសំណើរបស់អ្នកមានភាពស្មុគ្រស្មាញខុសពីធម្មតាហើយទំនងជាចំណាយពេលយូរជាងមួយខែយើងនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលយើងអាចធ្វើបានហើយប្រាប់អ្នកពីរយៈពេលដែលយើងគិតថាវានឹងចំណាយពេលសំណើបែបនេះក៏អាចនឹងត្រូវចំណាយលើការគ្រប់គ្រងផងដែរ។

សិទ្ធិក្នុងការលុបបំបាត់របស់អ្នក

អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលមិនមានហេតុផលគួរឱ្យទាក់ទាញចិត្តដើម្បីបន្តដំណើរការ។សិទ្ធិនេះអនុវត្តតែក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនមែនជាការធានា ឬសិទ្ធិទាំងស្រុងនោះទេ។ សិទ្ធិក្នុងការលុបបំបាត់មិនត្រូវបានអនុវត្តទេប្រសិនបើដំណើរការចាំបាច់សម្រាប់ហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលខាងក្រោម៖ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ និងព័ត៌មាន។ ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់; សម្រាប់ការអនុវត្តភារកិច្ចដែលបានអនុវត្តជាប្រយោជន៍សាធារណៈ ឬក្នុងការអនុវត្តអាជ្ញាធរផ្លូវការ។សម្រាប់គោលបំណងទុកក្នុងប័ណ្ណសារជាប្រយោជន៍សាធារណៈ ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រ ឬគោលបំណងស្ថិតិ ដែលការលុបទំនងជាធ្វើឱ្យមិនអាចសម្រេចបាន ឬធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សមិទ្ធិផលនៃដំណើរការនោះ។ ឬ * សម្រាប់ការបង្កើត អនុវត្ត ឬការពារការទាមទារផ្លូវច្បាប់។

ចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងអាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ភាគីទីបី៖

 • ប្រសិនបើយើងស្ថិតនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង្ហាញ ឬចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិណាមួយ។
 • ដើម្បីអនុវត្ត ឬអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត;
 • ដើម្បីជួយយើងក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះអ្នកផ្តល់កម្មវិធីភាគីទីបី។
 • ប្រសិនបើនៅក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តតែមួយគត់របស់យើង អ្នកត្រូវបានគេរកឃើញថាបានបោកប្រាស់ ឬព្យាយាមបន្លំយើង ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងទៀតតាមមធ្យោបាយណាមួយរួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការរៀបចំហ្គេម ឬការក្លែងបន្លំការទូទាត់។
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវលើការការពារការញៀន (ទិន្នន័យនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាអនាមិក)
 • ដើម្បីការពារសិទ្ធិ ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសុវត្ថិភាពរបស់យើង អតិថិជនរបស់យើង ឬអ្នកផ្សេងទៀត; និង
 • កន្លែងដែលយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអ្នក ដើម្បីឱ្យពួកយើងធ្វើដូច្នេះ។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាននៅលើសេវាកម្មអាចត្រូវបានរក្សាទុក និងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលយើង ឬសាខារបស់យើង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬភ្នាក់ងាររក្សាសម្ភារៈបរិក្ខារ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង អ្នកយល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះការផ្ទេរព័ត៌មានណាមួយនៅខាងក្រៅប្រទេសរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលយើងផ្ទេរផ្នែកណាមួយនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅខាងក្រៅ EEA ឬយុត្តាធិការគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផលដើម្បីធានាថាវាត្រូវបានចាត់ទុកដោយសុវត្ថិភាពដូចដែលវាស្ថិតនៅក្នុង EEA ឬយុត្តាធិការគ្រប់គ្រាន់។ ជំហានទាំងនេះរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះដូចខាងក្រោម៖

 • ការចងច្បាប់សាជីវកម្ម;
 • កិច្ចសន្យាគំរូ; ឬ
 • របាំងការពារឯកជនភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក/សហភាពអឺរ៉ុប

សន្តិសុខ

យើងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកទេសដែលត្រូវការដើម្បីធានាព័ត៌មាន។យើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលយើងទទួលបានដោយផ្ទាល់ពីអ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលបានអ៊ិនគ្រីបនិងការពារដោយពាក្យសម្ងាត់ដែលរស់នៅក្នុងបណ្តាញសុវត្ថិភាពរបស់យើងនៅពីក្រោយកម្មវិធីជញ្ជាំងភ្លើងដែលសកម្មបំផុត។ (សេវាកម្មរបស់យើងគាំទ្រ SSL កំណែ 3 ជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីប 128 ប៊ីត) ។ យើងក៏ចាត់វិធានការដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ភ្នាក់ងារ សាខា និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងប្រើប្រាស់វិធានការសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់។

ការរក្សាទុក

យើងរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដរាបណាយើងទាមទារវាសម្រាប់គោលបំណងផ្លូវច្បាប់ ឬអាជីវកម្ម។ ក្នុងការកំណត់រយៈពេលរក្សាទុកទិន្នន័យ BJ88 ពិចារណាលើច្បាប់ក្នុងស្រុក កាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យា និងការរំពឹងទុកនិងតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់យើង។នៅពេលដែលយើងលែងត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងលុប ឬបំផ្លាញវាដោយសុវត្ថិភាព។

ការអនុវត្តភាគីទីបី

យើងមិនអាចធានាបាននូវការការពារព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យទៅគេហទំព័រអនឡាញភាគីទីបីដែលភ្ជាប់ទៅ ឬពីសេវាកម្ម ឬព័ត៌មានណាមួយដែលប្រមូលបានដោយភាគីទីបីដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសម្ព័ន្ធរបស់យើង (ប្រសិនបើមាន) ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ ចាប់តាំងពីទីបីទាំងនេះ – គេហទំព័រគណបក្សអនឡាញត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដំណើរការដោយឯករាជ្យពីយើង។រាល់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយភាគីទីបីទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាព ប្រសិនបើមាន នៃភាគីទីបីបែបនេះ។

គេហទំព័ររបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត ដែលនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់យើង និងមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដោយប្រើតំណភ្ជាប់ដែលបានផ្តល់ ប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រទាំងនេះអាចប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នក ដែលនឹងត្រូវបានប្រើដោយពួកគេស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ ដែលអាចខុសពីគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទេ ប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រទាំងនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខងាររបស់ពួកគេ ឬកំហុសដែលអាចកើតមាននៅលើគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់។

វិភាគ

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics គឺជាសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រដែលផ្តល់ដោយ Google Inc. (“Google”)។ Google ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីតាមដាន និងពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់ BJ88 ដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់វា និងចែករំលែកវាជាមួយសេវាកម្ម Google ផ្សេងទៀត។

Google អាចនឹងប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន ដើម្បីធ្វើបរិបទ និងកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួននៃបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាន៖ ខូគី និងទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ការបដិសេធ

សេវាកម្មដំណើរការ ‘AS-IS’ និង ‘AS-AVAILABLE’ ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវគ្រប់ប្រភេទ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់យើងទេ។ ដោយសារតែភាពស្មុគ្រស្មាញ និងផ្លាស់ប្តូរជានិច្ចនៃបច្ចេកវិទ្យា និងអាជីវកម្មរបស់យើង យើងមិនអាចធានា ហើយក៏មិនទាមទារថានឹងមានការអនុវត្តដោយគ្មានកំហុសទាក់ទងនឹងភាពឯកជននៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះឧប្បត្តិហេតុដោយប្រយោលណាមួយឡើយ។ ការខូចខាតជាផលវិបាក ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ឬការចេញផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍នេះពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលវាឱ្យបានញឹកញាប់។

ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ យើងនឹងប្រើការខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផល ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកជាមុនតាមរយៈអ៊ីមែល ការជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័រ ឬបណ្តាញទំនាក់ទំនងដែលបានព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត។ យើងនឹងទាក់ទងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់អ្នកជាមុនដោយផ្តល់ពេលវេលាសមស្របមួយសម្រាប់អ្នកដើម្បីពិចារណា និងស្វែងយល់ពីការផ្លាស់ប្តូរ មុនពេលវាមានប្រសិទ្ធភាព។

យើង​នឹង​មិន​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ជា​សម្ភារៈ​ទៅ​នឹង​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​ដោយ​គ្មាន​ការ​យល់ព្រម​ពី​អ្នក​។ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពឬបើមិនដូច្នេះទេមិនទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេលនោះ យើងប្រហែលជាមិនអាចបន្តផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មមួយចំនួន ឬទាំងអស់បានទេ។