អាប់ដេត​ចុងក្រោយ៖  8 វិច្ឆិកា 2023

1  សេចក្ដីណែនាំ

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងឯកសារយោងខាងក្រោម (“លក្ខខណ្ឌ”) អនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័របច្ចុប្បន្ន (“គេហទំព័រ”) និងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ ឬភ្ជាប់របស់វា (ជាសមូហភាព “សេវាកម្ម”)។

អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះវាមានព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវច្បាប់ដែលចងភ្ជាប់រវាងអ្នក – អតិថិជនរបស់យើង (“អតិថិជន”) និងពួកយើង។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ និង/ឬចូលទៅកាន់សេវាកម្មនេះ អ្នក មិនថាអ្នកជាភ្ញៀវ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយគណនី (“គណនី”) យល់ព្រមក្នុងការចងភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ រួមជាមួយនឹងការកែប្រែណាមួយ ដែលអាចត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយចាប់ពីពេល ដល់ពេល ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ អ្នកគួរតែបដិសេធពីការចូលប្រើសេវាកម្ម និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។

សេវាកម្មនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Aurora Holdings N.V. ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដែលបានចុះបញ្ជីនៅ Curacao ជាមួយនឹងលេខចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន 10692 ជាមួយនឹងអាសយដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីនៅ Abraham de Veerstraat 9, Willemstad, Curacao (“ក្រុមហ៊ុន”) ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅ Curaçao ក្រោមអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហ្គេម N.V. license # 365/JAZ សម្រាប់ការផ្តល់ហ្គេមអនឡាញនៃឱកាស។

2. លក្ខខណ្ឌទូទៅ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងកែប្រែលក្ខខណ្ឌ (រួមទាំងឯកសារយោង និងភ្ជាប់ទៅខាងក្រោម) នៅពេលណាក៏បាន។ អ្នកគួរតែចូលមើលទំព័រនេះជាប្រចាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌ។ វិសោធនកម្ម​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចង​និង​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ភ្លាម​នៅ​ពេល​ដែល​បាន​បោះពុម្ព​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​។ ប្រសិនបើអ្នកជំទាស់នឹងការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ អ្នកត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មភ្លាមៗ។ ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយបែបនេះនឹងបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដែលត្រូវចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម។ ការភ្នាល់ណាមួយដែលមិនត្រូវបានទូទាត់មុនលក្ខខណ្ឌដែលបានផ្លាស់ប្តូរដែលចូលជាធរមាននឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមានពីមុន។

3. កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក

អ្នកទទួលស្គាល់ថាគ្រប់ពេលវេលានៅពេលចូលប្រើគេហទំព័រ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម៖

៣.១. អ្នកមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ ឬអាយុស្របច្បាប់ដែលល្បែងស៊ីសង ឬសកម្មភាពល្បែងត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់ ឬយុត្តាធិការដែលអនុវត្តចំពោះអ្នក។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អាយុពីអ្នកគ្រប់ពេល។

៣.២. អ្នកមានសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់ ហើយអាចចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវច្បាប់ដែលមានកាតព្វកិច្ចជាមួយយើង។ អ្នកមិនត្រូវចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានសមត្ថភាពស្របច្បាប់។

៣.៣. អ្នកគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលអនុញ្ញាតឱ្យលេងល្បែងស៊ីសង។ អ្នកមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលការចូលលេងល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់អ្នករស់នៅរបស់ខ្លួន ឬចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះត្រូវបានហាមឃាត់។ វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការធានាថាការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកគឺស្របច្បាប់។

៣.៤. អ្នកមិនអាចប្រើ VPN ប្រូកស៊ី ឬសេវាកម្មស្រដៀងគ្នា ឬឧបករណ៍ដែលបិទបាំង ឬរៀបចំការកំណត់អត្តសញ្ញាណទីតាំងពិតរបស់អ្នកបានទេ។

៣.៥. អ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការអនុញ្ញាតពីវិធីបង់ប្រាក់ដែលអ្នកប្រើ។

៣.៦. អ្នកត្រូវតែធ្វើការបង់ប្រាក់ទាំងអស់មកឱ្យយើងដោយស្មោះត្រង់ និងមិនត្រូវព្យាយាមបញ្ច្រាសការទូទាត់ដែលបានធ្វើឡើង ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលនឹងធ្វើឱ្យការទូទាត់បែបនេះត្រូវបានប្តូរមកវិញដោយភាគីទីបី។

៣.៧. នៅពេលដាក់ការភ្នាល់ អ្នកអាចនឹងបាត់បង់ប្រាក់មួយចំនួន ឬទាំងអស់របស់អ្នកដែលបានដាក់ទៅសេវាកម្មដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ហើយអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបាត់បង់នោះ។

៣.៨. នៅពេលដាក់ការភ្នាល់ អ្នកមិនត្រូវប្រើព័ត៌មានណាមួយដែលទទួលបានដោយបំពានលើច្បាប់ណាមួយជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកនៅ ពេលដែលការភ្នាល់ត្រូវបានដាក់នោះទេ។

៣.៩. អ្នកមិនធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមភាគីផ្សេង ឬសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មណាមួយឡើយ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្នុងនាមអ្នកផ្ទាល់ជាបុគ្គលឯកជនក្នុងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន។.

៣.១០. អ្នកមិនត្រូវព្យាយាមរៀបចំទីផ្សារ ឬធាតុណាមួយនៅក្នុងសេវាកម្មដោយជំនឿអាក្រក់ ឬក្នុងលក្ខណៈដែលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុចរិតភាពនៃសេវាកម្ម ឬយើងនោះទេ។

៣.១១. ជាទូទៅ អ្នកត្រូវតែប្រព្រឹត្តដោយសុច្ចរិត ទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើងគ្រប់ពេល និងសម្រាប់ការភ្នាល់ទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

៣.១២. អ្នក ឬប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន និយោជិត និយោជក ភ្នាក់ងារ ឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក មិនត្រូវបានចុះឈ្មោះជាបុត្រសម្ព័ន្ធនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ព័ន្ធរបស់យើងទេ។

4. ការប្រើប្រាស់កំហិត

៤.១. អ្នកមិនត្រូវប្រើសេវាកម្ម៖

៤.១.១. ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ (ឬក្រោមអាយុភាគច្រើនដូចមានចែងក្នុងច្បាប់នៃយុត្តាធិការដែលអនុវត្តចំពោះអ្នក) ឬប្រសិនបើអ្នកមិនមានលទ្ធភាពស្របច្បាប់ក្នុងការចុះកិច្ចសន្យាផ្លូវច្បាប់ជាមួយយើង ឬអ្នកដើរតួជាភ្នាក់ងារ សម្រាប់ ឬក្នុងនាមមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ (ឬក្រោមអាយុភាគច្រើនដូចមានចែងក្នុងច្បាប់នៃយុត្តាធិការដែលអនុវត្តចំពោះអ្នក);

៤.១.២. ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលការចូលលេងល្បែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន ឬជនណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះត្រូវបានហាមឃាត់។

៤.១.៣. ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសខាងក្រោម ឬចូលប្រើគេហទំព័រពីប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសខាងក្រោម៖

• អូទ្រីស

• អូស្ត្រាលី

• អារូបា

• បូណៃ

• គូរ៉ាកាវ

• ប្រទេសបារាំង

• ហូឡង់

• សាបា

• ស៊ីន អឺតាសៀស

• ស៊ីន ម៉ារិន

• សិង្ហបុរី

• អេស្ប៉ាញ

• ចក្រភពអង់គ្លេស

• សហរដ្ឋអាមេរិក

• និងយុត្តាធិការផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកណ្តាលនៃទីក្រុង Curacao ចាត់ទុកថាការលេងល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់។ រួម​ទាំង​ដែនដី និង​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ប្រជាជាតិ​ទាំង​អស់

៤.១.៤. ដើម្បីប្រមូលឈ្មោះហៅក្រៅ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និង/ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អតិថិជនផ្សេងទៀតតាមមធ្យោបាយណាមួយ (ឧទាហរណ៍ ដោយការផ្ញើសារឥតបានការ ប្រភេទផ្សេងទៀតនៃអ៊ីមែលដែលមិនបានស្នើសុំ ឬការដាក់ស៊ុមដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬភ្ជាប់ទៅសេវាកម្ម) ។

៤.១.៥. រំខាន ឬប៉ះពាល់ខ្លាំងពេក ឬមានឥទ្ធិពលលើសកម្មភាពរបស់អតិថិជនផ្សេងទៀត ឬប្រតិបត្តិការនៃសេវាកម្មជាទូទៅ។

៤.១.៦. ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមិនមានការស្នើសុំ តំណភ្ជាប់សម្ព័ន្ធ និងទម្រង់នៃការស្នើសុំផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងត្រូវដកចេញពីសេវាកម្មដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

៤.១.៧. នៅក្នុងវិធីណាមួយដែលតាមគំនិតសមហេតុផលរបស់យើង អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បី៖ (i) បោកប្រាស់សេវាកម្ម ឬអតិថិជនផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ ឬ (ii) ឃុបឃិតជាមួយអតិថិជនផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មិនស្មោះត្រង់។

៤.១.៨. ដើម្បីលុបបំបាត់ហាងឆេងរបស់យើង ឬរំលោភលើសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយរបស់យើង; ឬ

៤.១.៩. ចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ។

៤.២. អ្នកមិនអាចលក់ ឬផ្ទេរគណនីរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបី ហើយក៏មិនអាចទទួលបានគណនីអ្នកលេងពីភាគីទីបីដែរ។

៤.៣. អ្នកមិនអាចផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីអ្នកលេងតាមរបៀបណាមួយឡើយ។

៤.៤. យើងអាចបិទគណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗ តាមការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មសម្រាប់គោលបំណងគ្មានការអនុញ្ញាត។ យើងក៏អាចនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសម្រាប់ការធ្វើដូច្នេះក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន។

៤.៥. និយោជិករបស់ក្រុមហ៊ុន អ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ អ្នកចែកចាយ អ្នកលក់ដុំ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយ ឬភ្នាក់ងារផ្សេងទៀត ដៃគូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អ្នកម៉ៅការ អ្នកលក់រាយ និងសមាជិកនៃគ្រួសារបន្ទាន់នៃម្នាក់ៗ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មសម្រាប់ប្រាក់ពិតប្រាកដដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនពីក្រុមហ៊ុនឡើយ។ នាយកឬនាយកប្រតិបត្តិ។ ប្រសិនបើសកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានរកឃើញ គណនីនឹងត្រូវបានបិទភ្លាមៗ ហើយប្រាក់រង្វាន់/ការឈ្នះទាំងអស់នឹងត្រូវបាត់បង់។

5. ការចុះឈ្មោះ

អ្នកយល់ព្រមគ្រប់ពេលនៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម៖

៥.១. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធមិនទទួលយកពាក្យសុំចុះឈ្មោះពីអ្នកដាក់ពាក្យសុំណាមួយតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើង និងដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទំនាក់ទំនងពីហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។

៥.២. មុនពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកត្រូវតែបំពេញទម្រង់ចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯង ហើយអាន និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ដើម្បីចាប់ផ្តើមការភ្នាល់លើសេវាកម្ម ឬដកការឈ្នះរបស់អ្នក យើងអាចតម្រូវឱ្យអ្នកក្លាយជាអតិថិជនដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យមួយចំនួន។ អ្នកអាចនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណដែលមានសុពលភាព និងឯកសារផ្សេងទៀត ដូចដែលវាអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាចាំបាច់។ នេះរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរូបភាព (ច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិ) និងវិក្កយបត្រឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថ្មីៗដែលរាយឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកជាភស្តុតាងនៃការស្នាក់នៅ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកការភ្នាល់ ឬដាក់កម្រិតលើជម្រើសគណនីនៅលើគណនីណាមួយ រហូតដល់ទទួលបានព័ត៌មានចាំបាច់។ នីតិវិធីនេះត្រូវបានធ្វើដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃល្បែងដែលអាចអនុវត្តបាន និងតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់។ លើសពីនេះទៀត អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់មូលនិធិដល់គណនីសេវាកម្មរបស់អ្នក ដោយប្រើវិធីបង់ប្រាក់ដែលមានចែងនៅលើផ្នែកទូទាត់នៃគេហទំព័ររបស់យើង។

៥.៣. អ្នកត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវ រួមទាំងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលមានសុពលភាព (“អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះ”) និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបែបនេះនៅពេលអនាគត ដើម្បីរក្សាភាពត្រឹមត្រូវ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការរក្សាព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកឱ្យទាន់សម័យនៅលើគណនីរបស់អ្នក។ ការខកខានក្នុងការធ្វើដូច្នេះអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកខកខានក្នុងការទទួលបានការជូនដំណឹង និងព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងគណនីពីយើង រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរដែលយើងបានធ្វើចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ យើងកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជនក្នុងការថែរក្សាគណនីអ៊ីមែលសកម្ម និងតែមួយគត់ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យយើងនូវអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលត្រឹមត្រូវ និងណែនាំក្រុមហ៊ុនអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ពួកគេ។ អតិថិជនម្នាក់ៗមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពនៃអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះរបស់គាត់ ដើម្បីការពារការប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះរបស់គាត់ដោយភាគីទីបីណាមួយ។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ឬការខាតបង់ណាមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា ឬត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានមកពីការទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះនោះទេ។ អតិថិជនណាក៏ដោយដែលមិនមានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអាចទាក់ទងបានដោយក្រុមហ៊ុននឹងមានការផ្អាកគណនីរបស់គាត់រហូតដល់អាសយដ្ឋានបែបនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយើង។ យើងនឹងផ្អាកគណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗ នៅពេលជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់អ្នកចំពោះផលប៉ះពាល់នេះ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមិនពិត ឬមិនត្រឹមត្រូវដោយចេតនា។ យើងក៏អាចនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសម្រាប់ការធ្វើដូច្នេះក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ និង/ឬទាក់ទងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលអាចចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអ្នកផងដែរ។​

៥.៤. អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចុះឈ្មោះគណនីមួយជាមួយសេវាកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។ គណនីត្រូវបិទជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើរកឃើញថាអ្នកមានគណនីច្រើនដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយយើង។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់តំណាង សាច់ញាតិ សហការី សាខា ភាគីពាក់ព័ន្ធ បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនង និង/ឬភាគីទីបីដែលប្រតិបត្តិការជំនួសអ្នក។

៥.៥. ដើម្បីធានាបាននូវភាពសក្តិសមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក និងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក យើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែម ដូចជាឈ្មោះ និងនាមត្រកូលរបស់អ្នក ឬប្រើប្រាស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានភាគីទីបីណាមួយដែលយើងចាត់ទុកថាចាំបាច់។ ប្រសិនបើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមណាមួយត្រូវបានទទួលតាមរយៈប្រភពភាគីទីបី យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីទិន្នន័យដែលទទួលបាន។

៥.៦. អ្នកត្រូវតែរក្សាពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មសម្ងាត់។ បានផ្តល់ថាព័ត៌មានគណនីដែលបានស្នើសុំត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ យើងមានសិទ្ធិសន្មត់ថាការភ្នាល់ ការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នក។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកជាប្រចាំ ហើយមិនត្រូវបង្ហាញវាដល់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការការពារពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ហើយការបរាជ័យក្នុងការធ្វើដូច្នេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យ និងការចំណាយទាំងស្រុងរបស់អ្នក។ អ្នកអាចចេញពីសេវាកម្មនៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គនីមួយៗ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាព័ត៌មានគណនីណាមួយរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយភាគីទីបីខុស ឬគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានលួចចូល ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកត្រូវបានរកឃើញដោយភាគីទីបី អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងមកយើងភ្លាមៗ។ អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងមកយើង ប្រសិនបើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អ្នកត្រូវបានលួចចូល ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងអាចតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម/ឯកសារ ដើម្បីយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ យើងនឹងផ្អាកគណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗ នៅពេលដែលយើងដឹងអំពីឧប្បត្តិហេតុបែបនេះ។ ក្នុងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់នៅលើគណនីរបស់អ្នក រួមទាំងការចូលប្រើភាគីទីបី ដោយមិនគិតពីថាតើការចូលប្រើរបស់ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអ្នកឬអត់នោះទេ។

៥.៧. អ្នកមិនត្រូវបញ្ជូនមាតិកា ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតនៅលើសេវាកម្មទៅអតិថិជនផ្សេងទៀត ឬភាគីណាមួយនៅពេលណាមួយដោយវិធីចាប់យកអេក្រង់ (ឬវិធីសាស្ត្រស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត) ឬបង្ហាញព័ត៌មាន ឬខ្លឹមសារទាំងនោះក្នុងស៊ុម ឬក្នុងលក្ខណៈផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ។ វាខុសពីរបៀបដែលវានឹងបង្ហាញ ប្រសិនបើអតិថិជន ឬភាគីទីបីនោះបានវាយបញ្ចូល URL សម្រាប់សេវាកម្មទៅក្នុងបន្ទាត់កម្មវិធីរុករក។

៥.៨. នៅពេលចុះឈ្មោះ អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។ ទាំងនោះនឹងក្លាយជារូបិយប័ណ្ណនៃការដាក់ប្រាក់ ការដកប្រាក់ និងការភ្នាល់របស់អ្នកដែលបានដាក់ និងផ្គូផ្គងទៅក្នុងសេវាកម្មដូចមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ វិធីបង់ប្រាក់មួយចំនួនមិនដំណើរការគ្រប់រូបិយប័ណ្ណទាំងអស់ទេ។ ក្នុង​ករណី​បែប​នេះ រូបិយប័ណ្ណ​ដំណើរការ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ រួម​ជាមួយ​នឹង​ម៉ាស៊ីន​គិតលេខ​បម្លែង​ដែល​មាន​នៅ​លើ​ទំព័រ។

៥.៩. យើងមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបើកគណនីសម្រាប់អ្នកទេ ហើយទំព័រចុះឈ្មោះគេហទំព័ររបស់យើងគ្រាន់តែជាការអញ្ជើញដើម្បីព្យាបាលប៉ុណ្ណោះ។ វាស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុងថាតើត្រូវបន្តការបើកគណនីសម្រាប់អ្នកឬអត់ ហើយប្រសិនបើយើងបដិសេធមិនបើកគណនីសម្រាប់អ្នកនោះ យើងមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ហេតុផលសម្រាប់ការបដិសេធនោះទេ។

៥.១០. នៅពេលបានទទួលពាក្យសុំរបស់អ្នក យើងអាចទាក់ទងដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែម និង/ឬឯកសារពីអ្នក ដើម្បីឱ្យពួកយើងអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើង។​​

6. គណនីរបស់អ្នក

៦.១. គណនីអាចប្រើរូបិយប័ណ្ណជាច្រើន ក្នុងករណីនេះសមតុល្យគណនី និងប្រតិបត្តិការទាំងអស់បង្ហាញជារូបិយប័ណ្ណដែលប្រើសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ។

៦.២. យើងមិនផ្តល់ឥណទានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះទេ។

៦.៣. យើងអាចបិទ ឬផ្អាកគណនីមួយ ប្រសិនបើអ្នកមិនមែន ឬយើងជឿថាអ្នកមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬដើម្បីធានានូវភាពត្រឹមត្រូវ ឬយុត្តិធម៌នៃសេវាកម្ម ឬប្រសិនបើយើងមានហេតុផលសមហេតុផលផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។ យើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ការជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នកជានិច្ចទេ។ ប្រសិនបើយើងបិទ ឬផ្អាកគណនីរបស់អ្នក ដោយសារអ្នកមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ យើងអាចលុបចោល និង/ឬចាត់ទុកជាមោឃៈណាមួយនៃការភ្នាល់របស់អ្នក និងដកប្រាក់ណាមួយនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក (រួមទាំងការដាក់ប្រាក់)។

៦.៤. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទ ឬផ្អាកគណនីណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន ហើយប្រគល់ប្រាក់ទាំងអស់វិញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាដែលចាស់ទុំរួចហើយ នឹងត្រូវគោរព។

៦.៥. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ រឹតបន្តឹង លុបចោល ឬកំណត់ការភ្នាល់ណាមួយនៅពេលណាមួយសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ រួមទាំងការភ្នាល់ណាមួយដែលគេយល់ថាត្រូវបានដាក់ក្នុងលក្ខណៈក្លែងបន្លំ ដើម្បីគេចចេញពីដែនកំណត់ភ្នាល់ និង/ឬបទប្បញ្ញត្តិប្រព័ន្ធរបស់យើង។

៦.៦. ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដោយច្រឡំ វានៅតែជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង ហើយនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីកំហុសណាមួយនោះ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នក ហើយចំនួនទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានដកពីគណនីរបស់អ្នក។

៦.៧. ប្រសិនបើមានហេតុផលណាមួយ គណនីរបស់អ្នកត្រូវបានដកលើស នោះអ្នកនឹងជំពាក់បំណុលយើងសម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលើស។

៦.៨. អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងមកយើងភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកដឹងអំពីកំហុសណាមួយទាក់ទងនឹងគណនីរបស់អ្នក។

៦.៩. សូមចងចាំថាការភ្នាល់គឺសម្រាប់តែការកម្សាន្ត និងការកម្សាន្តតែប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្នកគួរតែបញ្ឈប់ភ្លាមៗនៅពេលដែលវាឈប់សប្បាយ។ ដាច់ខាតកុំភ្នាល់អ្វីដែលអ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពចាញ់។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកប្រហែលជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើការលេងល្បែងរបស់អ្នក យើងផ្តល់ជូនជម្រើសដែលមិនរាប់បញ្ចូលខ្លួនឯង។ គ្រាន់តែផ្ញើសារទៅកាន់នាយកដ្ឋានជំនួយអតិថិជនរបស់យើង ដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អ្នក ដែលអ្នកចង់ដកខ្លួនចេញ ហើយសំណើនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងចាប់ពីពេលដែលបានទទួល។ ក្នុងករណីនេះគណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបិទរហូតដល់ការជូនដំណឹងបន្ថែមរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងមិនអាចចូលទៅវាបានទេ។

៦.១០. អ្នកមិនអាចផ្ទេរ លក់ ឬសន្យាគណនីរបស់អ្នកទៅឱ្យអ្នកផ្សេងបានទេ។ ការហាមឃាត់នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិនៃតម្លៃនៃប្រភេទណាមួយ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះភាពជាម្ចាស់នៃគណនី ការឈ្នះ ប្រាក់បញ្ញើ ការភ្នាល់ សិទ្ធិ និង/ឬការទាមទារទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះ ផ្លូវច្បាប់ ពាណិជ្ជកម្ម ឬផ្សេងទៀត។ ការហាមឃាត់លើការផ្ទេរនេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះ ការបង្រួបបង្រួម ការសន្យា ការចាត់តាំង ផលុបភោគ ការជួញដូរ ឈ្មួញកណ្តាល សម្មតិកម្ម និង/ឬ ការផ្តល់អំណោយ ដោយសហការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា ឬភាគីទីបីណាមួយ ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន បុគ្គលធម្មជាតិ ឬស្របច្បាប់ មូលនិធិ និង / ឬសមាគមក្នុងទម្រង់ ឬទម្រង់ណាមួយ។

៦.១១. ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់បិទគណនីរបស់អ្នកជាមួយយើង សូមផ្ញើអ៊ីមែលពីអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អ្នកទៅកាន់នាយកដ្ឋានជំនួយអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រ។

​7. គណនីអសកម្ម

៧.១. យើងនឹងគិតថ្លៃសេវា €5 (ឬសមមូលរូបិយប័ណ្ណ) ក្នុងមួយខែប្រតិទិន (ថ្លៃគណនីអសកម្ម) ប្រសិនបើ៖

អ្នកមិនបានចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ឬចេញពីគណនីរបស់អ្នក ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬធ្វើការភ្នាល់ណាមួយនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្មសម្រាប់រយៈពេលដប់ពីរខែជាប់ៗគ្នា ឬច្រើនជាងនេះ (សកម្មភាពគណនី);

ហើយគណនីរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងឥណទាន។

៧.២. អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងថាយើងនឹងចាប់ផ្តើមគិតថ្លៃជូនអ្នកនៅថ្ងៃទីដប់មួយនៃការអសកម្ម ហើយអ្នកនឹងតែងតែមានជម្រើសក្នុងការចូល និងដកប្រាក់របស់អ្នក។

៧.៣. ថ្លៃសេវាគណនីអសកម្មនឹងត្រូវបានដកពីគណនីរបស់អ្នកជារៀងរាល់ខែ ក្នុងវិសាលភាពដែលគណនីរបស់អ្នកនៅតែស្ថិតក្នុងឥណទាន ហើយសម្រាប់តែអំឡុងពេលដែលមិនមានសកម្មភាពគណនីដដែល បន្ទាប់ពីរយៈពេលដប់ពីរខែដំបូងបានកន្លងផុតទៅ។ ប្រសិនបើថ្លៃគណនីអសកម្មនឹងត្រូវដកពីគណនីរបស់អ្នក ហើយសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកតិចជាង €5 (ឬរូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃស្មើ) ថ្លៃសេវាគណនីអសកម្មនឹងរួមបញ្ចូលមូលនិធិដែលនៅសល់ក្នុងគណនីរបស់អ្នក។

8. ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ

៨.១. ប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់គួរតែធ្វើឡើងពីគណនី ឬប្រព័ន្ធទូទាត់ ឬប័ណ្ណឥណទានដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងនាមខ្លួនរបស់អ្នក ហើយប្រាក់បញ្ញើដែលធ្វើឡើងជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានបំប្លែងដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃដែលទទួលបានពី oanda.com ឬនៅធនាគាររបស់យើងផ្ទាល់ ឬ អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលកំពុងដំណើរការរបស់ដំណើរការទូទាត់របស់យើងដែលគណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវដាក់តាមនោះ។ ចំណាំថាប្រព័ន្ធទូទាត់មួយចំនួនអាចអនុវត្តថ្លៃសេវាប្តូររូបិយប័ណ្ណបន្ថែម ដែលនឹងត្រូវកាត់ចេញពីផលបូកនៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នក។

៨.២. ថ្លៃសេវា និងការគិតថ្លៃអាចអនុវត្តចំពោះការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់របស់អតិថិជន ដែលអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន យើងស្រូបយកថ្លៃប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ទៅកាន់ < yourwebsite.com > គណនីរបស់អ្នក។ អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការគិតថ្លៃធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលអ្នកអាចនឹងកើតឡើងដោយសារតែការដាក់ប្រាក់ជាមួយយើង។

៨.៣. ក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទេ ហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិករបស់ភាគីទីបី ដើម្បីដំណើរការប្រាក់បញ្ញើតាមប័ណ្ណឥណទាន និងឥណពន្ធ។ ពួកគេមិនត្រូវបានដំណើរការដោយផ្ទាល់ដោយយើងទេ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់ដោយបណ្ណឥណទាន ឬប័ណ្ណឥណពន្ធ គណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក លុះត្រាតែយើងទទួលបានលេខកូដការយល់ព្រម និងអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នចេញការទូទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចេញប័ណ្ណរបស់អ្នកមិនផ្តល់ការអនុញ្ញាតបែបនេះទេ គណនីរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងមូលនិធិទាំងនោះទេ។

៨.៤. អ្នកយល់ព្រមបង់ទាំងស្រុងរាល់ការបង់ប្រាក់ និងការគិតថ្លៃទាំងអស់ដោយសារយើង ឬអ្នកផ្តល់សេវាបង់ប្រាក់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថានឹងមិនធ្វើឱ្យមានការគិតប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ឬបោះបង់ ឬលុបចោល ឬបើមិនដូច្នេះទេបញ្ច្រាសប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នក ហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះ អ្នកនឹងសងប្រាក់វិញ និងទូទាត់សងមកយើងសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើដែលមិនបានបង់ប្រាក់បែបនេះ រួមទាំងការចំណាយទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយយើងនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រមូលប្រាក់កក់របស់អ្នក។ ហើយអ្នកយល់ព្រមថាការឈ្នះណាមួយពីការភ្នាល់ដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិដែលបានគិតប្រាក់ត្រឡប់មកវិញនឹងត្រូវបាត់បង់។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកមិនមែនជាគណនីធនាគារទេ ដូច្នេះហើយមិនត្រូវបានធានា ធានារ៉ាប់រង ឬត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើ ឬធនាគារណាមួយ ឬដោយប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតនៃយុត្តាធិការណាមួយ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះយុត្តាធិការក្នុងតំបន់របស់អ្នកទេ។ . លើសពីនេះ គណនីអ្នកលេងមិនមានការប្រាក់លើមូលនិធិណាមួយដែលមាននៅក្នុងវាទេ។

៨.៥. ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលយកការផ្តល់ជូនពិសេស ឬប្រាក់រង្វាន់របស់យើងដោយបញ្ចូលលេខកូដប្រាក់រង្វាន់អំឡុងពេលដាក់ប្រាក់ អ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់រង្វាន់ និងលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់រង្វាន់ជាក់លាក់នីមួយៗ។

៨.៦. មូលនិធិដែលមានប្រភពមកពីឧក្រិដ្ឋកម្ម និង/ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ និង/ឬគ្មានការអនុញ្ញាត មិនត្រូវដាក់នៅជាមួយយើងទេ។

៨.៧. ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់ដោយប្រើប័ណ្ណឥណទានរបស់អ្នក វាត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នករក្សាច្បាប់ចម្លងនៃកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការ និងច្បាប់ចម្លងនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

៨.៨. ល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតអាចខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលអ្នកស្ថិតនៅ។ បើដូច្នេះមែន អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើកាតបង់ប្រាក់របស់អ្នកដើម្បីដាក់ប្រាក់នៅលើគេហទំព័រនេះទេ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការដឹងពីច្បាប់ទាក់ទងនឹងការលេងល្បែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតនៅក្នុងប្រទេសនៃលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក។

9. ការដកប្រាក់

៩.១. អ្នកអាចដកប្រាក់ដែលមិនបានប្រើប្រាស់ និងសម្អាតណាមួយដែលមាននៅក្នុងគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក ដោយដាក់សំណើដកប្រាក់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់របស់យើង។ ចំនួនទឹកប្រាក់ដកអប្បបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការគឺ€ 10 (ឬសមមូលជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត) លើកលែងតែការបិទគណនីក្នុងករណីដែលអ្នកអាចដកសមតុល្យពេញលេញ។

៩.២. មិនមានកម្រៃជើងសារដកប្រាក់ទេ ប្រសិនបើអ្នកបង្វិល (ភ្នាល់) ដាក់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 1 ដង។ បើមិនដូច្នោះទេ យើងមានសិទ្ធិកាត់ថ្លៃសេវា 8% ជាមួយនឹងផលបូកអប្បបរមា 4 អឺរ៉ូ (ឬសមមូលជារូបិយប័ណ្ណគណនីរបស់អ្នក) ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់។

៩.៣. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំលេខសម្គាល់រូបថត ការបញ្ជាក់អាសយដ្ឋាន ឬអនុវត្តនីតិវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែម (ស្នើសុំការថតរូប Selfie របស់អ្នក រៀបចំការហៅទូរសព្ទផ្ទៀងផ្ទាត់។ល។) សម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ មុនពេលផ្តល់ការដកប្រាក់ណាមួយចេញពីគណនីរបស់អ្នក។ យើងក៏រក្សាសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណនៅពេលណាក៏បានក្នុងអំឡុងពេលនៃជីវិតទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយយើង។

៩.៤. ការដកប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើឡើងចំពោះឥណពន្ធដើម ប័ណ្ណឥណទាន គណនីធនាគារ វិធីសាស្រ្តនៃការទូទាត់ដែលបានប្រើដើម្បីទូទាត់ទៅគណនីរបស់អ្នក។ យើងអាច និងតែងតែជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដកប្រាក់ទៅវិធីបង់ប្រាក់ដែលប្រាក់បញ្ញើដើមរបស់អ្នកមិនមានប្រភពដើម។ វាតែងតែជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពបន្ថែម។

៩.៥. ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ដកប្រាក់ ប៉ុន្តែគណនីរបស់អ្នកមិនអាចចូលប្រើបាន ងងុយដេក ចាក់សោ ឬបិទ សូមទាក់ទងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង។

៩.៦. ក្នុងករណីដែលសមតុល្យរបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ 10 ដងធំជាងផលបូកសរុបនៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវបានកំណត់ត្រឹម€ 5,000 (ឬសមមូលរូបិយប័ណ្ណ) សម្រាប់ការដកប្រាក់ក្នុងមួយខែ។ ក្នុងករណីផ្សេងទៀតចំនួនទឹកប្រាក់ដកអតិបរមាក្នុងមួយខែគឺ€ 10,000 ។

៩.៧. សូមចំណាំថា យើងមិនអាចធានាការដំណើរការដកប្រាក់ ឬបង្វិលសងដោយជោគជ័យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេ ប្រសិនបើអ្នកបំពានគោលការណ៍កំណត់ការប្រើប្រាស់ដែលមានចែងក្នុងប្រការ 3.3 និង 4។

10. ប្រតិបត្តិការទូទាត់ និងដំណើរការ

១០.១. អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការបង់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលជំពាក់យើង។ អ្នកត្រូវតែធ្វើការបង់ប្រាក់ទាំងអស់មកឱ្យយើងដោយស្មោះត្រង់ និងមិនត្រូវព្យាយាមបញ្ច្រាសការទូទាត់ដែលបានធ្វើឡើង ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលនឹងធ្វើឱ្យការទូទាត់នោះត្រូវបានបង្វិលមកវិញដោយភាគីទីបី ដើម្បីជៀសវាងការទទួលខុសត្រូវដែលបានកើតឡើងដោយស្របច្បាប់។ អ្នក​នឹង​សង​មក​យើង​វិញ​សម្រាប់​រាល់​ការ​ចោទ​ប្រកាន់ ការ​បដិសេធ ឬ​ការ​បង្វិល​សង​វិញ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ និង​ការ​ខាត​បង់​ណា​មួយ​ដែល​យើង​ទទួល​រង​ជា​លទ្ធផល។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដាក់ថ្លៃរដ្ឋបាលចំនួន €50 ឬសមមូលជារូបិយប័ណ្ណក្នុងមួយការដកប្រាក់ ការបដិសេធ ឬការបង្វិលសងវិញដែលអ្នកធ្វើ។

១០.២. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិករបស់ភាគីទីបី និងឬធនាគារពាណិជ្ជករ ដើម្បីដំណើរការការទូទាត់ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នក ហើយអ្នកយល់ព្រមនឹងចងដោយលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគេ ដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេដឹងដល់អ្នក ហើយលក្ខខណ្ឌទាំងនោះមិនផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ។

១០.៣. ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដើម្បីការពារការលាងលុយកខ្វក់ ឬសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យនឹងត្រូវបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។

11. កំហុស

១១.១. ក្នុងករណីមានកំហុស ឬដំណើរការខុសប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធ ឬដំណើរការរបស់យើង ការភ្នាល់ទាំងអស់នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ អ្នកស្ថិតនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចក្នុងការជូនដំណឹងដល់ពួកយើងភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកដឹងអំពីកំហុសណាមួយជាមួយសេវាកម្ម។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការទំនាក់ទំនង ឬកំហុសប្រព័ន្ធ ឬកំហុស ឬមេរោគកើតឡើងទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និង/ឬការទូទាត់ដែលបានធ្វើឡើងចំពោះអ្នកដោយសារមានកំហុស ឬកំហុសនៅក្នុងសេវាកម្មនោះ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ឬភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់ រាល់ការចំណាយដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ការចំណាយ ការខាតបង់ ឬការទាមទារដែលកើតឡើង ឬលទ្ធផលពីកំហុសទាំងនោះ ហើយយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលហ្គេម/ការភ្នាល់ទាំងអស់នៅក្នុងសំណួរ និងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីកែកំហុសទាំងនោះ។

១១.២. យើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាយើងមិនបង្កើតកំហុសក្នុងការបង្ហោះបន្ទាត់អ្នកភ្នាល់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើជាលទ្ធផលនៃកំហុសរបស់មនុស្ស ឬបញ្ហាប្រព័ន្ធ ការភ្នាល់ត្រូវបានទទួលយកដោយភាពចម្លែកមួយ៖ ខុសពីអ្វីដែលមាននៅលើទីផ្សារទូទៅ នៅពេលការភ្នាល់ត្រូវបានធ្វើឡើង។ ឬមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងច្បាស់ ដោយសារឱកាសនៃព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅពេលការភ្នាល់ត្រូវបានធ្វើឡើង នោះយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល ឬមោឃៈការភ្នាល់នោះ ឬលុបចោល ឬចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការភ្នាល់ដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍មួយបានចាប់ផ្តើម។

១១.៣. យើង​មាន​សិទ្ធិ​យក​មកវិញ​ពី​អ្នក​នូវ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​បាន​បង់​លើស ហើយ​កែតម្រូវ​គណនី​របស់អ្នក​ដើម្បី​កែកំហុស​ណាមួយ។ ឧទាហរណ៍នៃកំហុសបែបនេះអាចជាកន្លែងដែលតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវ ឬកន្លែងដែលយើងបញ្ចូលលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើមានមូលនិធិមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក យើងអាចទាមទារឱ្យអ្នកបង់ប្រាក់ឱ្យយើងនូវចំនួនដែលនៅសល់ដែលពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងការភ្នាល់ ឬភ្នាល់ដែលមានកំហុសណាមួយ។ អាស្រ័យហេតុនេះ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល កាត់បន្ថយ ឬលុបការលេងដែលមិនទាន់សម្រេច ទោះជាត្រូវបានដាក់ដោយមូលនិធិដែលបណ្តាលមកពីកំហុស ឬអត់ក៏ដោយ។

12. ច្បាប់នៃការលេង ការបង្វិលសង និងការលុបចោល

១២.១. អ្នកឈ្នះនៃព្រឹត្តិការណ៍នឹងត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃនៃការទូទាត់ព្រឹត្តិការណ៍ ហើយយើងនឹងមិនទទួលស្គាល់ការសម្រេចចិត្តដែលបានតវ៉ា ឬបដិសេធសម្រាប់គោលបំណងភ្នាល់នោះទេ។

១២.២. លទ្ធផលទាំងអស់ដែលបានបង្ហោះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្រោយរយៈពេល 72 ម៉ោង ហើយគ្មានសំណួរណាមួយនឹងត្រូវបានកំសាន្តបន្ទាប់ពីរយៈពេលនោះ។ ក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងបន្ទាប់ពីលទ្ធផលត្រូវបានបង្ហោះ យើងនឹងកំណត់ឡើងវិញ/កែតម្រូវលទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារកំហុសរបស់មនុស្ស កំហុសប្រព័ន្ធ ឬកំហុសដែលធ្វើឡើងដោយប្រភពលទ្ធផលយោង។

១២.៣. ប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការប្រកួតត្រូវបានបដិសេធដោយហេតុផលណាមួយដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការប្រកួតក្នុងរយៈពេលទូទាត់ នោះប្រាក់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានសងវិញ។

១២.៤. ប្រសិនបើការចាប់ឆ្នោតកើតឡើងនៅក្នុងហ្គេមដែលជម្រើសនៃការចាប់ឆ្នោតត្រូវបានផ្តល់ជូន ភ្នាល់ទាំងអស់លើក្រុមឈ្នះ ឬចាញ់ នឹងត្រូវបាត់បង់។ ប្រសិនបើជម្រើសនៃការចាប់ឆ្នោតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនទេ នោះអ្នកគ្រប់គ្នានឹងទទួលបានការសងប្រាក់វិញនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតលើការប្រកួត។ ហើយប្រសិនបើជម្រើសនៃការចាប់ឆ្នោតមិនទាន់មាន នោះម៉ោងបន្ថែមនឹងរាប់បញ្ចូល ប្រសិនបើលេង។

១២.៥. ប្រសិនបើលទ្ធផលមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដោយពួកយើង ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើការផ្សាយព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវបានរំខាន (និងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រភពផ្សេងទៀត) បន្ទាប់មកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យើង ការភ្នាល់លើព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវ ហើយការភ្នាល់នឹងសងប្រាក់វិញ។

១២.៦. ចំនួនភ្នាល់អប្បបរមា និងអតិបរមាលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយពួកយើង ហើយអាចផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន។ យើងក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវដែនកំណត់លើគណនីបុគ្គលផងដែរ។

១២.៧. អតិថិជនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះប្រតិបត្តិការគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការត្រូវបានបញ្ចប់ វាមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការភ្នាល់ដែលបាត់ ឬស្ទួនដែលធ្វើឡើងដោយអតិថិជនទេ ហើយនឹងមិនផ្តល់ការស្នើសុំភាពមិនស្របគ្នានោះទេ ដោយសារការលេងមួយបាត់ ឬស្ទួន។ អតិថិជនអាចពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកគណនីរបស់ខ្ញុំនៃគេហទំព័របន្ទាប់ពីវគ្គនីមួយៗ ដើម្បីធានាថាការភ្នាល់ដែលបានស្នើសុំទាំងអស់ត្រូវបានទទួលយក។

១២.៨. ការផ្គូផ្គងនឹងមានសកម្មភាព ដរាបណាក្រុមទាំងពីរត្រឹមត្រូវ និងមិនគិតពីចំណងជើងរបស់ League ដែលត្រូវបានដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

១២.៩. កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាចាប់ផ្តើមដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់ការប្រកួត eSport គឺជាការចង្អុលបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនត្រូវបានធានាថាត្រឹមត្រូវនោះទេ។ ប្រសិនបើការប្រកួតត្រូវបានផ្អាក ឬពន្យារពេល ហើយមិនបន្តក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងចាប់ពីម៉ោងចាប់ផ្តើមពិតប្រាកដ នោះការប្រកួតនឹងមិនមានសកម្មភាពទេ ហើយការភ្នាល់នឹងត្រូវបានសងវិញ។ ករណីលើកលែងគឺការភ្នាល់លើថាតើក្រុម/អ្នកលេងឈានទៅមុខក្នុងការប្រកួត ឬឈ្នះការប្រកួត នឹងមានសកម្មភាពដោយមិនគិតពីការប្រកួតដែលត្រូវបានផ្អាក ឬពន្យារពេលនោះទេ។

១២.១០. ប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍មួយត្រូវបានបង្ហោះដោយពួកយើងជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទមិនត្រឹមត្រូវ ការភ្នាល់ទាំងអស់មានសកម្មភាពដោយផ្អែកលើកាលបរិច្ឆេទដែលបានប្រកាសដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រង។

12.11. ប្រសិនបើក្រុមមួយកំពុងប្រើ stand-ins នោះលទ្ធផលគឺនៅតែមានសុពលភាពព្រោះវាជាជម្រើសរបស់ក្រុមក្នុងការប្រើ stand-in ។

12.12. ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបព្រឹត្តិការណ៍ ទីផ្សារ និងផលិតផលផ្សេងទៀតចេញពីគេហទំព័រ។

12.13. ការពន្យល់ស៊ីជម្រៅអំពីច្បាប់ភ្នាល់កីឡារបស់យើងមាននៅលើទំព័រដាច់ដោយឡែក៖ ច្បាប់ភ្នាល់កីឡា

13. ការទំនាក់ទំនង និងការជូនដំណឹង

១៣.១. ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការជូនដំណឹងទាំងអស់ដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយអ្នកមកកាន់ពួកយើង នឹងត្រូវផ្ញើដោយប្រើទម្រង់ជំនួយអតិថិជននៅលើគេហទំព័រ។

១៣.២. រាល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការជូនដំណឹងដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយពួកយើងចំពោះអ្នក លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ និង/ឬផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះដែលយើងកាន់នៅលើប្រព័ន្ធរបស់យើងសម្រាប់អតិថិជនដែលពាក់ព័ន្ធ។ វិធីសាស្រ្តនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្តាច់មុខ និងផ្តាច់មុខរបស់យើង។

១៣.៣. ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការជូនដំណឹងទាំងអស់ដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយអ្នក ឬពួកយើងត្រូវតែសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស ហើយត្រូវតែផ្តល់ឱ្យទៅ និងពីអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។

១៣.៤. យូរៗម្ដង យើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមអ៊ីមែលក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីការភ្នាល់ ការផ្តល់ជូនពិសេសពិសេស និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតពី https://bj9.com/​អ្នកយល់ព្រមទទួលអ៊ីមែលបែបនេះ នៅពេលអ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នៅពេលចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសដកខ្លួនចេញពីការទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសបែបនេះពីយើងគ្រប់ពេលដោយដាក់សំណើទៅកាន់ផ្នែកជំនួយអតិថិជន។

14. បញ្ហាលើសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង

យើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យ ឬការពន្យាពេលក្នុងការផ្តល់សេវាដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នៃ Force Majeure ដែលអាចចាត់ទុកថានៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ទោះបីជាយើងអនុវត្តវិធានការបង្ការសមហេតុផលដូចជា៖ ទង្វើរបស់ព្រះក៏ដោយ។ វិវាទពាណិជ្ជកម្ម ឬការងារ; ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី; សកម្មភាព ការបរាជ័យ ឬការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាល ឬអាជ្ញាធរណាមួយ; ការស្ទះឬការបរាជ័យនៃសេវាទូរគមនាគមន៍; ឬការពន្យាពេល ឬការបរាជ័យណាមួយដែលបង្កឡើងដោយភាគីទីបី ហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលអ្នកអាចនឹងរងទុក្ខនោះទេ។ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​បែប​នេះ យើង​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​លុប​ចោល ឬ​ផ្អាក​សេវា​ដោយ​មិន​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ណា​មួយ​ឡើយ។

15. ទំនួលខុសត្រូវ

១៥.១. ក្នុងវិសាលភាពដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន យើងនឹងមិនផ្តល់សំណងដល់អ្នកសម្រាប់ការខាតបង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលអាចរំពឹងទុកបាន (ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល) អ្នកអាចរងទុក្ខបាន ប្រសិនបើយើងមិនអាចបំពេញការងារបានទាន់ពេលវេលា។ ES កំណត់មកលើយើងដោយច្បាប់ (រួមទាំងប្រសិនបើយើងបណ្តាលឱ្យស្លាប់ ឬរបួសផ្ទាល់ខ្លួនដោយការធ្វេសប្រហែសរបស់យើង) ក្នុងករណីណាក៏ដោយ ពួកយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកទេ ប្រសិនបើការបរាជ័យនោះត្រូវបានសន្មតថាជា: (ខ្ញុំ) កំហុសរបស់អ្នកផ្ទាល់; (II) ភាគីទីបីដែលមិនបានភ្ជាប់ជាមួយការអនុវត្តរបស់យើងនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ (ឧទាហរណ៍បញ្ហាដោយសារដំណើរការបណ្តាញទំនាក់ទំនង ការកកស្ទះ និងការតភ្ជាប់ ឬដំណើរការនៃបរិក្ខារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក); ឬ (III) ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត ដែលទាំងយើង ក៏ដូចជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើង មិនអាចមើលជាមុន ឬព្រៃឈើបាន បើទោះបីជាយើង ឬពួកគេបានទទួលការថែទាំដោយសមហេតុផលក៏ដោយ។ ដោយសារសេវាកម្មនេះគឺសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទឡើយ។

១៥.២. ក្នុងករណីដែលយើងត្រូវបានទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ទំនួលខុសត្រូវសរុបរបស់យើងចំពោះអ្នកក្រោម ឬក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនត្រូវលើសពី (ក) តម្លៃនៃការភ្នាល់ និងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់អ្នកទេ។ ការភ្នាល់/ប្រាក់ឈ្នួលដែលពាក់ព័ន្ធ ឬផលិតផលដែលផ្តល់ការកើនឡើងដល់ការទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធ ឬ (ខ) €500 សរុប €500 ណាមួយដែលទាបជាង។

១៥.៣. យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងមុតមាំថាអ្នក (ខ្ញុំ) យកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពសមស្រប និងភាពឆបគ្នានៃសេវាកម្មជាមួយនឹងឧបករណ៍កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មុនពេលប្រើ។ និង (II) ចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នសមស្រប ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកពីកម្មវិធី ឬឧបករណ៍ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ រួមទាំងតាមរយៈការដំឡើងកម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគ។

16. ការលេងល្បែងដោយអ្នកដែលមានអាយុក្រោម

១៦.១. ប្រសិនបើយើងសង្ស័យថាអ្នកជា ឬទទួលបានការជូនដំណឹងថាបច្ចុប្បន្នអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ឬមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ (ឬក្រោមអាយុភាគច្រើនដូចមានចែងក្នុងច្បាប់នៃយុត្តាធិការដែលអនុវត្តចំពោះអ្នក) នៅពេលអ្នកដាក់ការភ្នាល់ណាមួយតាមរយៈសេវាកម្មគណនីរបស់អ្នក។ នឹងត្រូវបានផ្អាក (ចាក់សោ) ដើម្បីការពារអ្នកពីការភ្នាល់បន្ថែមទៀត ឬធ្វើការដកប្រាក់ចេញពីគណនីរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះ រួមទាំងថាតើអ្នកបានភ្នាល់ជាភ្នាក់ងារសម្រាប់ ឬបើមិនដូច្នេះទេក្នុងនាមមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ (ឬក្រោមអាយុភាគច្រើនដូចមានចែងក្នុងច្បាប់នៃយុត្តាធិការដែលអនុវត្តចំពោះអ្នក)។ ប្រសិនបើបានរកឃើញថាអ្នក: (a) បច្ចុប្បន្ន; (b) មានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ឬក្រោមអាយុភាគច្រើនដែលអនុវត្តចំពោះអ្នកនៅពេលពាក់ព័ន្ធ។ ឬ (គ) បានភ្នាល់ជាភ្នាក់ងារសម្រាប់ ឬតាមការបញ្ជារបស់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ឬក្រោមអាយុភាគច្រើនដែលអនុវត្ត៖

• ការឈ្នះទាំងអស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ឬដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុក។

• ការឈ្នះទាំងអស់ដែលទទួលបានពីការភ្នាល់តាមរយៈសេវាកម្មនេះ ខណៈពេលដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុត្រូវតែបង់ឱ្យយើងតាមតម្រូវការ (ប្រសិនបើអ្នកមិនគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះ យើងនឹងស្វែងរកការយកមកវិញនូវរាល់ការចំណាយដែលទាក់ទងនឹងការប្រមូលមកវិញនូវផលបូកទាំងនេះ)។ និង/ឬ

• រាល់ប្រាក់ដែលបានដាក់ក្នុងគណនីរបស់អ្នកដែលមិនត្រូវបានឈ្នះនឹងត្រូវប្រគល់ជូនអ្នកវិញ ឬរក្សាទុករហូតដល់អ្នកមានអាយុ 18 ឆ្នាំតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើងតែមួយគត់។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ថ្លៃប្រតិបត្តិការទូទាត់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវត្រឡប់មកវិញ រួមទាំងថ្លៃប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ទៅកាន់គណនី https://bj9.com/ របស់អ្នកដែលយើងបានរ៉ាប់រង។

១៦.២. លក្ខខណ្ឌនេះក៏អនុវត្តចំពោះអ្នកផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ ប៉ុន្តែអ្នកកំពុងដាក់ការភ្នាល់របស់អ្នកនៅក្នុងយុត្តាធិការដែលបញ្ជាក់អាយុលើសពី 18 ឆ្នាំសម្រាប់ការភ្នាល់ស្របច្បាប់ ហើយអ្នកមានអាយុក្រោមអាយុអប្បបរមាស្របច្បាប់នៅក្នុងយុត្តាធិការនោះ។

១៦.៣. នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងសង្ស័យថាអ្នកកំពុងបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិនៃឃ្លានេះ ឬកំពុងព្យាយាមពឹងផ្អែកលើពួកគេសម្រាប់គោលបំណងក្លែងបន្លំ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការណាមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះ រួមទាំងការជូនដំណឹងដល់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរ។ .

17. ការក្លែងបន្លំ

យើង​នឹង​ស្វែងរក​ទណ្ឌកម្ម​ព្រហ្មទណ្ឌ និង​តាម​កិច្ចសន្យា​ប្រឆាំង​នឹង​អតិថិជន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ក្លែង​បន្លំ ភាព​មិន​ស្មោះត្រង់ ឬ​អំពើ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម។ យើង​នឹង​កាត់​ទុក​ការ​បង់​ប្រាក់​ទៅ​ឱ្យ​អតិថិជន​ណា​មួយ​ដែល​មាន​ការ​សង្ស័យ។ អតិថិជនត្រូវសងសំណង ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់មកយើងតាមតម្រូវការ រាល់ការចំណាយ ការគិតថ្លៃ ឬការបាត់បង់ដែលទ្រទ្រង់ ឬកើតឡើងដោយយើង (រួមទាំងការខាតបង់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬជាលទ្ធផល ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ការបាត់បង់អាជីវកម្ម និងការបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះ) ដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោលពីការក្លែងបន្លំ ភាពមិនស្មោះត្រង់របស់អតិថិជន ឬអំពើឧក្រិដ្ឋកម្ម។

18. កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

១៨.១. ការប្រើឈ្មោះ និងនិមិត្តសញ្ញារបស់យើងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយអាចបណ្តាលឱ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នក។

១៨.២. ដូចជារវាងយើង និងអ្នក យើងជាម្ចាស់តែមួយគត់នៃសិទ្ធិក្នុង និងសេវាកម្ម បច្ចេកវិទ្យា កម្មវិធី និងប្រព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់យើង (“ប្រព័ន្ធ”) ក៏ដូចជាហាងឆេងរបស់យើង។ អ្នកមិនត្រូវប្រើកម្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ (ដូចជាការលក់បច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពរបស់អ្នកទៅឱ្យអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម); ហើយនៅពេលជ្រើសរើសឈ្មោះហៅក្រៅសម្រាប់គណនីរបស់អ្នក យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកចេញ ឬទាមទារវាឡើងវិញ ប្រសិនបើយើងជឿថាវាសមរម្យ។

១៨.៣. អ្នកមិនអាចប្រើ URL របស់យើង ពាណិជ្ជសញ្ញា ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬសំលៀកបំពាក់ពាណិជ្ជកម្ម ឡូហ្គោ (“ម៉ាក”) និង/ឬហាងឆេងរបស់យើងទាក់ទងនឹងផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលមិនមែនជារបស់យើង ដែលក្នុងលក្ខណៈណាមួយទំនងជាបង្កឱ្យមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងចំណោម អតិថិជន ឬនៅទីសាធារណៈ ឬក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលមើលងាយយើង។

១៨.៤. លើកលែងតែមានការផ្តល់ជូនយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ យើងនិងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិ អាជ្ញាប័ណ្ណ ចំណងជើង ឬចំណាប់អារម្មណ៍ណាមួយចំពោះអ្នក ឬប្រព័ន្ធ​ឬសញ្ញាសម្គាល់ និងសិទ្ធិ អាជ្ញាប័ណ្ណ ចំណងជើង និងការប្រាក់ដែលរក្សាទុកជាពិសេសដោយយើង និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង។ អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិ ឬដោយដៃណាមួយ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ឬចម្លងគេហទំព័រ ឬមាតិកានៅក្នុងសេវាកម្ម។ ការប្រើប្រាស់ ឬការបន្តពូជដោយគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយអាចបណ្តាលឱ្យមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នក។

19. អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នក

១៩.១. ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកជាមួយពួកគេ យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមិនផ្តាច់មុខ មានកំណត់ មិនអាចផ្ទេរបាន និងមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណរង ដើម្បីចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនមែនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។ អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងចំពោះអ្នកនឹងបញ្ចប់ ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងជាមួយអ្នកនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបញ្ចប់។

១៩.២. រក្សាទុកដោយគោរពតាមខ្លឹមសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អ្នកមិនអាចស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ កែប្រែ បោះផ្សាយ បញ្ជូន ផ្ទេរ លក់ ផលិតឡើងវិញ បង្ហោះ បង្ហោះ ចែកចាយ អនុវត្ត បង្ហាញ បង្កើតស្នាដៃចម្លងពី ឬក្នុងលក្ខណៈផ្សេងទៀតដែលកេងប្រវ័ញ្ចសេវាកម្ម និង/ឬមាតិកាណាមួយនៅក្នុងនោះ ឬកម្មវិធីដែលមាននៅក្នុងនោះ លើកលែងតែយើងអនុញ្ញាតយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬបើមិនដូច្នេះទេនៅលើគេហទំព័រ។ គ្មានព័ត៌មាន ឬខ្លឹមសារណាមួយនៅលើសេវាកម្ម ឬផ្តល់ជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មនេះអាចត្រូវបានកែប្រែ ឬផ្លាស់ប្តូរ បញ្ចូលជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀត ឬបោះពុម្ពក្នុងទម្រង់ណាមួយ រួមទាំងឧទាហរណ៍អេក្រង់ ឬឃ្លាំងទិន្នន័យ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលមានបំណងប្រមូល រក្សាទុក រៀបចំឡើងវិញ។ ឬរៀបចំព័ត៌មាន ឬខ្លឹមសារទាំងនោះ។

១៩.៣. រាល់ការមិនអនុលោមតាមច្បាប់របស់អ្នកជាមួយនឹងប្រការនេះក៏អាចជាការរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើង ឬភាគីទីបី និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត ដែលអាចដាក់ឱ្យអ្នកទទួលបន្ទុករដ្ឋប្បវេណី និង/ឬ ការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌ។

20. អាកប្បកិរិយា និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក

២០.១. សម្រាប់ការការពារ និងការពារអតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់ ការបង្ហោះខ្លឹមសារណាមួយនៅលើសេវាកម្ម ក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តទាក់ទងនឹងវា និង/ឬសេវាកម្មនោះ ដែលមិនស្របច្បាប់ មិនសមរម្យ ឬមិនចង់បានគឺត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង (“ឥរិយាបទហាមឃាត់” )

២០.២. ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមក្នុងឥរិយាបទហាមឃាត់ ឬយើងកំណត់ក្នុងឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើងថាអ្នកកំពុងចូលរួមក្នុងអាកប្បកិរិយាហាមឃាត់ គណនីរបស់អ្នក និង/ឬការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបិទភ្លាមៗដោយមិនមានការជូនដំណឹងដល់អ្នក។ សកម្មភាពផ្លូវច្បាប់អាចត្រូវបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអ្នកដោយអតិថិជនផ្សេងទៀត ភាគីទីបីផ្សេងទៀត អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ និង/ឬពួកយើងទាក់ទងនឹងអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងអាកប្បកិរិយាហាមឃាត់។

២០.៣. អាកប្បកិរិយាហាមឃាត់រួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មដើម្បី៖ ផ្សព្វផ្សាយ ឬចែករំលែកព័ត៌មានដែលអ្នកដឹងថាមិនពិត បំភាន់ ឬមិនស្របច្បាប់។ ធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬខុសច្បាប់ ដូចជា ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះសកម្មភាពណាមួយដែលបន្ត ឬផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬសហគ្រាស រំលោភលើសិទ្ធិឯកជនរបស់អតិថិជន ឬភាគីទីបីផ្សេងទៀត ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀត ឬដែលបង្កើត ឬរីករាលដាលមេរោគកុំព្យូទ័រ។ ប៉ះពាល់ដល់អនីតិជនតាមមធ្យោបាយណាមួយ;

​បញ្ជូន ឬធ្វើឱ្យមានខ្លឹមសារណាមួយដែលមិនស្របច្បាប់ បង្កគ្រោះថ្នាក់ គំរាមកំហែង បំពាន ធ្វើទារុណកម្ម បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ពាក្យជេរ អាសអាភាស អាសអាភាស អំពើហឹង្សា ស្អប់ខ្ពើម ឬប្រកាន់ពូជសាសន៍ ឬជាតិសាសន៍ ឬអាចជំទាស់បានផ្សេងទៀត។

បញ្ជូន ឬធ្វើឱ្យមានមាតិកាណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនមានសិទ្ធិធ្វើឱ្យមាននៅក្រោមច្បាប់ ឬទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យា ឬកិច្ចសន្យា រួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់ ខ្លឹមសារណាមួយដែលរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់ភាគីទីបី។

បញ្ជូន ឬធ្វើឱ្យមានមាតិកា ឬសម្ភារៈដែលមានមេរោគកម្មវិធី ឬកុំព្យូទ័រ ឬកូដកម្មវិធីផ្សេងទៀត (រួមទាំង HTML) ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរំខាន បំផ្លាញ ឬផ្លាស់ប្តូរមុខងារនៃសេវាកម្ម ការបង្ហាញរបស់វា ឬគេហទំព័រផ្សេងទៀត កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬផ្នែករឹង។

ជ្រៀតជ្រែក រំខាន ឬបញ្ច្រាស់វិស្វករសេវាកម្មក្នុងលក្ខណៈណាមួយ រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ ការស្ទាក់ចាប់ ការធ្វើត្រាប់តាម ឬប្តូរទិសពិធីការទំនាក់ទំនងដែលបានប្រើដោយយើង ការបង្កើត ឬប្រើការបន្លំ ម៉ូដ ឬការលួច ឬកម្មវិធីណាមួយផ្សេងទៀតដែលបានរចនាឡើងដើម្បីកែប្រែសេវាកម្ម ឬការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីណាមួយដែលស្ទាក់ចាប់ ឬប្រមូលព័ត៌មានពី ឬតាមរយៈសេវាកម្ម។ ទាញយក ឬធ្វើលិបិក្រមព័ត៌មានណាមួយពីសេវាកម្មដោយប្រើមនុស្សយន្ត ពីងពាង ឬយន្តការស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងទៀត;

ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាព ឬសកម្មភាពណាមួយដែលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុង និងគ្មានការអនុញ្ញាតទាំងស្រុង ឬអាចបណ្តាលឱ្យអតិថិជនផ្សេងទៀតត្រូវបានបោកប្រាស់ ឬបោកប្រាស់។ បញ្ជូន ឬធ្វើឱ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមិនមានការស្នើសុំ ឬគ្មានការអនុញ្ញាត ឬការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ដូចជា ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះសារឥតបានការ ការផ្ញើសារភ្លាមៗ “spim”, “spam”, អក្សរខ្សែសង្វាក់ គ្រោងការណ៍សាជីជ្រុង ឬទម្រង់នៃការស្នើសុំផ្សេងទៀត;

បង្កើតគណនីនៅលើគេហទំព័រដោយមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិ ឬក្រោមការក្លែងបន្លំ ឬក្លែងបន្លំ។ ក្លែងបន្លំជាអតិថិជនផ្សេងទៀត ឬភាគីទីបីណាមួយផ្សេងទៀត ឬសកម្មភាព ឬសកម្មភាពណាមួយផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើឡើងដែលយើងពិចារណាដោយសមហេតុផលថាវាផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍អាជីវកម្មរបស់យើង។

បញ្ជីនៃអាកប្បកិរិយាហាមឃាត់ខាងលើមិនពេញលេញទេ ហើយអាចត្រូវបានកែប្រែដោយយើងគ្រប់ពេលវេលា ឬពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស៊ើបអង្កេត និងចាត់វិធានការទាំងអស់ដូចដែលយើងសម្រេចបានតែមួយគត់ដែលចាត់ទុកថាសមស្រប ឬចាំបាច់ក្នុងកាលៈទេសៈ រួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់ក្នុងការលុបការបង្ហោះរបស់អតិថិជនចេញពីសេវាកម្ម និង/ឬបិទគណនីរបស់ពួកគេ និងចាត់វិធានការណាមួយ ប្រឆាំងនឹងអតិថិជន ឬភាគីទីបីដែលដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬដោយចេតនាអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីចូលរួមដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលនៅក្នុងអាកប្បកិរិយាហាមឃាត់ ដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងដល់អតិថិជន ឬភាគីទីបីនោះ។

21. តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងៗ

សេវាកម្មនេះអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីដែលមិនត្រូវបានថែរក្សាដោយ ឬទាក់ទងនឹងយើង និងអ្វីដែលយើងមិនមានការគ្រប់គ្រង។ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័របែបនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនតែមួយគត់ដើម្បីភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន ហើយមិនមានវិធីស៊ើបអង្កេត ត្រួតពិនិត្យ ឬត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវ ឬពេញលេញដោយពួកយើងឡើយ។ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័របែបនេះមិនបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមណាមួយដោយពួកយើង និង/ឬទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយ គេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ ឬខ្លឹមសាររបស់ពួកគេ ឬម្ចាស់របស់ពួកគេនោះទេ។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រង ឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពអាចរកបាន ឬភាពត្រឹមត្រូវ ភាពពេញលេញ ភាពងាយស្រួល និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាឡើយ។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅពេលចូលប្រើគេហទំព័របែបនេះ យើងសូមណែនាំថា អ្នកគួរអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នជាធម្មតានៅពេលចូលមើលគេហទំព័រថ្មី រួមទាំងពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាព និងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។

22. ពាក្យបណ្តឹង

២២.១. ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ ឬសំណួរទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកគួរតែទាក់ទងនាយកដ្ឋានសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រ ហើយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយយើង។

២២.២. ទោះជាការលើកឡើងខាងលើក៏ដោយ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ឬភាគីទីបីណាមួយឡើយ នៅពេលឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាណាមួយដែលយើងបានទទួល ឬធ្វើសកម្មភាពក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនោះ។

២២.៣. ប្រសិនបើអតិថិជនមិនពេញចិត្តនឹងវិធីដែលការភ្នាល់ត្រូវបានទូទាត់ នោះអតិថិជនគួរតែផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការតវ៉ារបស់ពួកគេទៅកាន់នាយកដ្ឋានសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង។ យើងនឹងប្រើការខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលរបស់យើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៃលក្ខណៈនេះក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃ (ហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលយើងមានបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបែបនេះទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល 28 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទទួល) ។

២២.៤. វិវាទត្រូវតែដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលបី (3) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលការភ្នាល់លើសំណួរត្រូវបានសម្រេច។ គ្មានការអះអាងណាមួយនឹងត្រូវបានផ្តល់កិត្តិយសបន្ទាប់ពីរយៈពេលនេះ។ អតិថិជនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះប្រតិបត្តិការគណនីរបស់ពួកគេ។

២២.៥. ក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើងរវាងអ្នក និងពួកយើង នាយកដ្ឋានសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងនឹងព្យាយាមឈានដល់ដំណោះស្រាយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា។ ប្រសិនបើផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងមិនអាចសម្រេចបានដំណោះស្រាយដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកទេ បញ្ហានឹងកើនឡើងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើង។

២២.៦. ប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដើម្បីការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនបានបរាជ័យ អតិថិជនមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយស្ថាប័នផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មហ្គេម N.V.

23. កិច្ចការ

ទាំងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬសិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចណាមួយនៅក្រោមនេះ អាចត្រូវបានចាត់តាំងដោយអ្នក ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីយើងទេ ដែលការយល់ព្រមនឹងមិនត្រូវបានដកហូតដោយគ្មានហេតុផល។ បើគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក យើងអាចប្រគល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់ នៅក្រោមការយល់ព្រមរបស់អ្នកទៅភាគីទីបីណាមួយដែលបានផ្តល់ឱ្យភាគីទីបីបែបនេះ។

អាចផ្តល់សេវាកម្មដែលមានគុណភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងសេវាកម្មដោយប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំពោះឥទ្ធិពលនេះលើសេវាកម្ម។

24. ភាពអាចបំបែកបាន

ក្នុងករណីដែលការផ្តល់ណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណាមួយថាមិនអាចអនុវត្តបាន ឬមិនត្រឹមត្រូវ ការផ្តល់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវកែប្រែដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យវាត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមគោលបំណងនៃអត្ថបទដើមក្នុងកម្រិតពេញលេញបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន។ . សុពលភាព និងការអនុវត្តនៃបទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសល់នៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ទេ។

25. ការបំពានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ

ដោយមិនកំណត់ដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតរបស់យើង យើងអាចផ្អាក ឬបិទគណនីរបស់អ្នក ហើយបដិសេធមិនបន្តផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មនេះ ក្នុងករណីណាក៏ដោយដោយមិនផ្តល់ការជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នក ប្រសិនបើនៅក្នុងគំនិតសមហេតុផលរបស់យើង អ្នកបំពានលក្ខខណ្ឌសំខាន់ណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពដែលបានធ្វើឡើង នឹងត្រូវផ្តល់ជូនអ្នកភ្លាមៗ។

26. បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

២៦.១. រយៈពេលនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងនៅតែជាធរមាន និងមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញ នៅពេលអ្នកចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬជាអតិថិជន ឬអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងរួចផុតពីការបិទគណនីរបស់អ្នកសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ។

២៦.២. ភេទ។ ពាក្យដែលនាំចូលលេខឯកវចនៈនឹងរួមបញ្ចូលពហុវចនៈ និងច្រាសមកវិញ ពាក្យដែលនាំចូលភេទបុរសត្រូវរួមបញ្ចូលភេទស្រី និងអព្យាក្រឹត ហើយផ្ទុយមកវិញ ហើយពាក្យដែលនាំចូលបុគ្គលត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គល ភាពជាដៃគូ សមាគម ទំនុកចិត្ត អង្គការ និងសាជីវកម្មដែលមិនបានបញ្ចូល។

២៦.៣. ការលះបង់។ គ្មានការលើកលែងពីយើងទេ ទោះជាដោយការប្រព្រឹត្ត ឬបើមិនដូច្នេះទេ នៃការរំលោភបំពាន ឬការគំរាមកំហែងដោយអ្នកនៃលក្ខខណ្ឌ ឬលក្ខខណ្ឌនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹង ឬជាប់កាតព្វកិច្ចចំពោះយើង លើកលែងតែធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងចុះហត្ថលេខាដោយពួកយើង ហើយលុះត្រាតែ បើមិនដូច្នេះទេ ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងការលើកលែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នឹងត្រូវកំណត់ចំពោះការរំលោភបំពានជាក់លាក់ដែលត្រូវបានលើកលែង។ ការខកខានរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តនៅពេលណាក៏បាននូវលក្ខខណ្ឌ ឬលក្ខខណ្ឌនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ មិនត្រូវបានបកស្រាយថាជាការលះបង់នូវការផ្តល់នេះ ឬសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តការផ្តល់ជូននេះនៅពេលណាមួយផ្សេងទៀតឡើយ។

២៦.៤. ការទទួលស្គាល់។ បន្ទាប់ពីចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ អ្នកទទួលស្គាល់ថាបានអាន យល់ និងយល់ព្រមចំពោះកថាខណ្ឌនីមួយៗនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ជាលទ្ធផល អ្នក​នឹង​លះបង់​ដោយ​មិន​អាច​ដក​វិញ​នូវ​អាគុយម៉ង់ ការ​ទាមទារ ទាមទារ ឬ​បន្ត​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​អ្វី​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំង​នេះ។

២៦.៥. ភាសា។ ក្នុងករណីមានភាពមិនស្របគ្នារវាងកំណែភាសាអង់គ្លេសនៃច្បាប់ទាំងនេះ និងកំណែភាសាផ្សេងទៀត កំណែជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវ។

២៦.៦. ច្បាប់​គ្រប់គ្រង។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ជាធរមាននៅក្នុង Curaçao ទាំងស្រុង។

២៦.៧. កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ទាំង​មូល។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងស្រុងរវាងអ្នក និងពួកយើងទាក់ទងនឹងការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក ហើយជំនួសមកវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀង និងការទំនាក់ទំនងពីមុនទាំងអស់ ទោះជាផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះក៏ដោយ។