Tại sao trạng thái rút tiền của tôi hiển thị ‘Thành công’, nhưng tài khoản ngân hàng của tôi vẫn chưa nhận được tiền?

Giao dịch rút tiền có trạng thái thành công nghĩa là chúng ta đã nộp tiền cho ngân hàng. Vui lòng đợi 15-30 phút để ngân hàng của bạn xử lý giao dịch. Nếu sự chậm trễ hơn một giờ, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng 24/7 của chúng tôi và cung cấp các chi tiết sau.

1. Tên người dùng

2. Sao kê ngân hàng
(Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về sao kê ngân hàng.)

17290cookie-checkTại sao trạng thái rút tiền của tôi hiển thị ‘Thành công’, nhưng tài khoản ngân hàng của tôi vẫn chưa nhận được tiền?