Sao kê ngân hàng là gì?

Báo cáo ngân hàng đề cập đến một danh sách các giao dịch của tài khoản ngân hàng trong một khoảng thời gian.

Một báo cáo ngân hàng phải bao gồm:

  • Tên đầy đủ của khách hàng
  • Số thẻ ngân hàng của khách hàng
  • ID giao dịch
  • Ngày & Giờ giao dịch
  • số tiền giao dịch
  • Số tài khoản người nhận
17370cookie-checkSao kê ngân hàng là gì?