Chính sách KYC của BJ88

Cập nhật mới nhất: 08 tháng 11 năm 2023

Khi người dùng thực hiện tổng số tiền gửi trong suốt thời gian vượt quá 2000 EUR hoặc yêu cầu rút bất kỳ số tiền nào trên https://bj38.com/ Nền tảng, thì họ bắt buộc phải thực hiện quy trình KYC đầy đủ.

Trong quá trình này, người dùng sẽ phải nhập một số chi tiết cơ bản về bản thân và sau đó tải lên

  1. Bản sao Giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp (trong một số trường hợp là mặt trước và mặt sau tùy thuộc vào loại giấy tờ tùy thân)
  2. Một bức ảnh chụp của họ đang cầm thẻ ID (căn cước công dân hoặc passport)
  3. Sao kê ngân hàng / Hóa đơn tiện ích

Sau khi tải lên, người dùng sẽ nhận được Trạng thái “Được phê duyệt tạm thời” và các tài liệu giờ đây sẽ thuộc về phía chúng tôi và “Nhóm KYC” sẽ có 24 giờ để xem xét chúng và gửi email cho người dùng về kết quả:

  • Sự chấp thuận
  • Sự từ chối
  • Cần thêm thông tin – Không thay đổi trạng thái

Khi người dùng ở Trạng thái “Được phê duyệt tạm thời” thì

  • Họ có thể sử dụng nền tảng bình thường
  • Họ không thể gửi tổng cộng hơn 500 EUR
  • Họ không thể hoàn thành bất kỳ giao dịch rút tiền nào.

 
1) Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Passport
a. Chữ ký Có/không
b. Quốc gia không phải là Quốc gia bị hạn chế: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của nó, Pháp và các vùng lãnh thổ của nó, Hà Lan và các vùng lãnh thổ của nó và các quốc gia tạo thành Vương quốc Hà Lan bao gồm Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao và Sint Maarten, Australia và các vùng lãnh thổ của nó lãnh thổ, Vương quốc Liên hiệp Anh, Bắc Ireland, Tây Ban Nha và Cyprus.
c. Tên đầy đủ khớp với khách hàng đặt tên.

d. Tài liệu không hết hạn trong 3 tháng tới
e. Chủ sở hữu trên 18 tuổi

2) Giấy tờ chứng minh nơi cư trú
a. Sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích
b. Quốc gia không phải là Quốc gia bị hạn chế: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của nó, Pháp và các vùng lãnh thổ của nó, Hà Lan và các vùng lãnh thổ của nó và các quốc gia tạo thành Vương quốc Hà Lan bao gồm Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao và Sint Maarten, Australia và các vùng lãnh thổ của nó lãnh thổ, Vương quốc Liên hiệp Anh, Bắc Ireland, Tây Ban Nha và Cyprus.
c. Tên đầy đủ khớp với tên của khách hàng và giống như trong bằng chứng về ID.
đ. Ngày cấp: Trong 3 tháng gần đây

3) Chụp ảnh tự sướng với ID (giấy tờ tùy thân)
a. Chủ sở hữu giống như trong tài liệu ID (giấy tờ tùy thân) ở trên
b. Tài liệu ID (giấy tờ tùy thân) giống như trong “điều 1”. Đảm bảo ảnh/số ID giống nhau


Lưu ý về “Quy trình KYC”

1) Khi quy trình KYC không thành công thì lý do sẽ được ghi lại và một vé hỗ trợ sẽ được tạo trong hệ thống. Số vé cùng với lời giải thích được thông báo lại cho người dùng.

2) Sau khi chúng tôi sở hữu tất cả các tài liệu thích hợp thì tài khoản sẽ được chấp thuận.

“Các biện pháp AML khác”

1) Nếu người dùng chưa vượt qua KYC đầy đủ thì họ không thể gửi thêm hoặc rút bất kỳ số tiền nào.

2) Nếu người dùng đã vượt qua quy trình KYC thành công thì
a. Có giới hạn tiền gửi cho mỗi giao dịch (tối đa 2.000 EUR)
b. Trước bất kỳ lần rút tiền nào, đều có kiểm tra thủ công và thuật toán chi tiết về hoạt động và số dư của người dùng để xem liệu số tiền được rút có phải là kết quả của hoạt động phù hợp trong nền tảng hay không.

3) Trong mọi trường hợp, người dùng không thể chuyển tiền trực tiếp cho người dùng khác.