Thông tin trận đấu hiển thị trên trang web của bạn có luôn chính xác không?

Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng hiển thị dữ liệu chính xác nhưng thông tin liên quan đến sự kiện (chẳng hạn như ngày, giờ, tỷ số, số liệu thống kê, tin tức, thẻ đỏ, chi tiết sân trung lập, v.v.) chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin chung. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được cung cấp.

12220cookie-checkThông tin trận đấu hiển thị trên trang web của bạn có luôn chính xác không?