Số tiền đặt cược tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Số tiền đặt cược tối thiểu và tối đa khác nhau tùy theo thể thao và sự kiện. Các giá trị cụ thể được phép sẽ luôn được hiển thị trong phiếu cược của bạn.

11970cookie-checkSố tiền đặt cược tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?