Nếu một sự kiện bị đình chỉ hoặc hủy bỏ, cược có bị hủy không?

Nếu một sự kiện bị đình chỉ, hủy bỏ hoặc hoãn lại và không thể tiếp tục sau 48 giờ kể từ thời gian bắt đầu/bắt đầu chính thức, kết quả như hiện tại sẽ bị coi là vô hiệu và cược sẽ bị hủy, trừ khi có quy định khác trong phần Nội quy & Quy định. Một số thị trường được xác định vô điều kiện sẽ được giải quyết tương ứng. Các thủ tục giải quyết cho các thị trường này được nêu trong Nội quy & Quy định. Quyết định hủy cược của công ty trong một sự kiện như vậy là quyết định cuối cùng và bất kể quyết định chính thức nào của trọng tài sự kiện hoặc cơ quan quản lý có liên quan. Đối với ‘Cược xiên’, cược sẽ vẫn được coi là hợp lệ, mặc dù lựa chọn trong xiên sẽ bị coi là vô hiệu. Công thức thanh toán sẽ được tính như (1) cho lựa chọn cụ thể đó.

12420cookie-checkNếu một sự kiện bị đình chỉ hoặc hủy bỏ, cược có bị hủy không?