Payline có nghĩa là gì?

Số lượng hàng thanh toán có sẵn trong một trò chơi là một trong những tính năng quan trọng nhất của bất kỳ máy đánh bạc nào. Nói một cách đơn giản, một dòng thanh toán là dòng trên đó khoản thanh toán sẽ được trao dựa trên các kết hợp chiến thắng. Nói chung, bạn chơi càng nhiều dòng, bạn càng có nhiều cơ hội thắng. Nhưng bạn chơi càng nhiều dòng thì chi phí cho mỗi lần quay càng cao.

Để chắc chắn về tất cả các chiến thắng và khoản thanh toán có thể có, hãy luôn xem bảng thanh toán, thường nằm trong màn hình trò chơi chính. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các dòng thanh toán, tỷ lệ thanh toán, các kết hợp chiến thắng, v.v., bao gồm thông tin về cách chơi các sự kiện tiền thưởng.

3 cuộn cổ điển, 1 hàng thanh toán

5 cuộn, 25 hàng thanh toán

5 cuộn, 60 hàng thanh toán

5 cuộn, 243 hàng thanh toán

11110cookie-checkPayline có nghĩa là gì?