Tôi có thể rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu vòng cược tiền thưởng không?

Không. Bạn phải hoàn thành các yêu cầu lệnh xin rút tiền của bạn sẽ không được chấp nhận.

Lưu ý: Bất kỳ thành viên nào không có dữ liệu gửi tiền trên BJ88 sẽ cần thực hiện một số tiền gửi tối thiểu và thực hiện 1 vòng cược bằng với số tiền gửi trước khi thực hiện rút tiền.

18290cookie-checkTôi có thể rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu vòng cược tiền thưởng không?