Vòng cược là gì?

Vòng cược còn được biết là Doanh thu cược. Vòng cược là một hệ số nhân đại diện cho số lần bạn phải chơi thông qua khoản tiền gửi hoặc tiền thưởng trước khi bạn có thể rút bất kỳ khoản tiền thắng cược nào.

Có hai tình huống:

1. Không áp dụng bất kỳ chương trình khuyến mãi nào

Ví dụ: Tôi đã nạp 200 VND mà không đăng ký bất kỳ khuyến mãi nào. Điều này có nghĩa là tôi phải hoàn thành vòng cược 1x là 200 VND cho bất kỳ trò chơi nào, trước khi tôi có thể rút bất kỳ khoản tiền thắng cược nào đang chờ xử lý đã đạt được.

2. Đăng ký khuyến mãi

Ví dụ: Tôi được thưởng 200 VND tiền thưởng casino với vòng cược gấp 10 lần. Điều này có nghĩa là tôi phải đặt cược ít nhất 2000 VND vào các trò chơi đủ điều kiện, trước khi tôi có thể rút bất kỳ khoản tiền thắng cược nào đang chờ xử lý đã đạt được.

Lưu ý: Tiền cược trên một số trò chơi của chúng tôi có thể không được tính đầy đủ vào vòng cược, Trọng số trò chơi tiêu chuẩn có thể được áp dụng. Vui lòng luôn kiểm tra các điều khoản và điều kiện để làm rõ điều này.

17210cookie-checkVòng cược là gì?