Tôi nên làm gì nếu khoản tiền gửi không thành công/tiền gửi chưa được cộng?

Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng 24/7 của chúng tôi và cung cấp các thông tin sau:

1. Tên người dùng

2. Bạn đã sử dụng phương thức thanh toán nào

3. Ảnh chụp màn hình giao dịch (hiển thị ngày, giờ, số tiền, ID giao dịch)

Lưu ý: Vì thông tin người nhận thanh toán có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng kiểm tra chi tiết người nhận thanh toán hiện tại của chúng tôi trước khi thực hiện mỗi lần gửi tiền, điều này có thể tránh gửi tiền thất bại hoặc chậm trễ. BJ88 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản tiền bị thiếu nào do thông tin không chính xác.

16500cookie-checkTôi nên làm gì nếu khoản tiền gửi không thành công/tiền gửi chưa được cộng?