Mất bao lâu để một khoản tiền gửi được ghi có?

Nó phụ thuộc vào phương thức gửi tiền mà bạn sử dụng, thường trong vòng 5-30 phút trong các trường hợp bình thường.

16260cookie-checkMất bao lâu để một khoản tiền gửi được ghi có?