Có giới hạn nào về số tiền rút cho một giao dịch không?

Đúng. Số tiền rút tối thiểu là 200 VND và số tiền rút tối đa là 100,000 VND mỗi giao dịch.

16740cookie-checkCó giới hạn nào về số tiền rút cho một giao dịch không?