Có giới hạn nào về số lần giao dịch gửi/rút tiền mỗi ngày không?

Không có giới hạn về tổng số giao dịch gửi/rút tiền mà bạn có thể thực hiện mỗi ngày.

16820cookie-checkCó giới hạn nào về số lần giao dịch gửi/rút tiền mỗi ngày không?