Điều gì xảy ra nếu tôi ngắt kết nối khỏi trò chơi?

Nếu bạn bị ngắt kết nối khỏi trò chơi do sự cố kết nối, cược của bạn sẽ được ghi lại và thanh toán dựa trên kết quả của vòng đấu. Bạn có thể kiểm tra kết quả trong lịch sử trò chơi.

12870cookie-checkĐiều gì xảy ra nếu tôi ngắt kết nối khỏi trò chơi?